ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

איסור צידה בשבת בחתול ביתי. | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ה כסלו תשע"ח

איסור צידה בשבת בחתול ביתי.


הרב מיכאל יומטוביאן

שאלה:
אנו מגדלים בביתנו חתול. לפעמים במהלך השבת אנו רוצים לסגור את החתול באחד מחדרי הבית, למשל כשמגיעים אלינו אורחים וכדו. האם הדבר מותר או אולי אסור משום מלאכת צד בשבת?

תשובה:
בסימן שטז סעיף יב דנים השו"ע והרמ"א האם ובאיזה אופן יש איסור צידה בבע"ח ביתיים.

להלן נפרט העקרונות והדינים בזה:

א: בהמות שלא עשויים להישמט ולברוח מהאדם כלל כגון פרה וסוס, אין בהם איסור צידה בכלל, ואפילו קנה אותם חדשים ועדיין לא התרגלו לבעליהם, ומותר לסגור אותם בחדר צר וכדו' שהרי הם ניצודים ועומדים, (שטז מ"ב ס"ק נט). כמובן גם בבהמות אלו, אם מדובר שהם בורחים מהבעלים יש בהם איסור צידה.

ב: בהמות וחיות ביתיות שחוזרות מעצמן לביתן בערב, אין בהם איסור צידה מהתורה! (שעה"צ צא). אמנם, אם הם מורדים ובורחים וקשה לבעלים לתופסם יש בצידתם איסור מדרבנן. (סימן שטז סי"ב בשו"ע).

ג: כשאינם מורדים ואין צריך השתדלות מיוחדת להכניסם לכלוב, כגון שמספיק לשרוק להם כדי שיכנסו וכדו', באופן כזה מותר לצודם ואין בזה אפילו איסור דרבנן (מ"ב ס"ק נז בשם החיי"א וכ"כ להקל בעה"ש).

ד: כשאינם מורדים אך צריך להתאמץ להכניסם לכלוב או לחדר, באופן זה נחלקו השו"ע והרמ"א, השו"ע מתיר והרמ"א אוסר. (כך ביאר עה"ש סעיף לו את מחלוקת השו"ע והרמ"א). ואם כוונתו לצוד את החיה שלא תזיק וכדו', (כלומר שאינו צד לצורך החיה ואז זה משאצ"ג), אפשר להקל גם לשיטת הרמ"א (מ"ב נח).

עוד נציין שכשמותר לצוד, אין הכוונה להתיר לטלטל את החיה שהרי היא מוקצה, אלא ההיתר הוא לצוד אותה ללא טלטול, כגון לרדוף אחריה עד שתיכנס למקום צר וכדו' (מ"ב נד).

לנידון השאלה, מכל האמור עולה שאם החתול אינו מורד כלל, והוא ניצוד בלא השתדלות מיוחדת, מותר לצודו. ואם מדובר שהוא ממש מורד ובורח אסור לצודו, ואם מדובר שצריך מעט השתדלות כדי לצודו, אזי לנוהגים כשו"ע ודאי מותר לרדוף אחר החתול על מנת שיכנס לחדר מסוים בבית ולסגור את אותו חדר וגם לנוהגים כרמ"א אם המטרה שהחתול לא יזיק אפשר להקל לצודו.ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il