שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו

שהחיינו על רכב חדש

undefined

הרב חיים שריבר

א טבת תשע"ח
שאלה
.כבוד הרב שלום. 1 האם בקניית רכב חדש יש לברך "שהחיינו"? 2 הרכב אמור להיות על שם אשתי והיא בשנת אבל על אימה. האם יש לדחות את הקנייה לאחר שנת האבל? בתודה ובברכה.
תשובה
שלום 1. לפי מנהג האשכנזים יש לברך על רכב חדש "שהחיינו". ואם הרכב מיועד לשימוש המשפחה באופן שגם הם נהנים מזה, אז יש לברך עליו "הטוב והמטיב" (שולחן ערוך, סימן רכג סעיפים ג וה'. וכן כתבו בשו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק ג' סימן פ ד"ה ומכונית, ובספר אשרי האיש חלק א' פרק לט סעיף כב בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל). יש לברך לפני שמתחיל להשתמש במכונית החדשה (תשובות אביגדר הלוי חלק א' עמוד רמה). לפי מנהג הספרדים, הקונה רכב חדש, אינו מברך "שהחיינו". ומכל מקום מכיון שמעיקר הדין היה צריך לברך, לכן ראוי לכל אדם שילבש בגד חדש ויברך עליו "שהחיינו", ויכוין לפטור בזה את הרכב החדש. ואם גם בני משפחתו נהנים מהקניה, אז כשמברך את ברכת "הטוב והמטיב" בברכת המזון - יכוין לפטור את המכונית (ספר הלכה ברורה סימן רכג סעיף לא). 2. מותר לקנות כל דבר שצריכים בשנת אבל, למעט בגדים חדשים שאין ללובשם בשנת האבל [למנהג האשכנזים]. מעיקר הדין אין חילוק בין חפצים שמברכים עליהם שהחיינו בשעת קניה כמו מיטה חדשה שהיא לצורך האבל עצמו, לבין חפצים כגון ארון או מיטה לבית לצורך כל בני הבית כיון שמברכים על כך “הטוב והמטיב” ואת שניהם מותר לקנות. בשמחות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il