שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

שאלות בענייני גזל

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ אדר תשע"ח
שאלה
כמה שאלות בעניני גזל: א. בעבר גנבתי ממחלק הסוכריות  יותר ממה שהוא נתן, כיצד עלי להחזיר? ב. גנבתי פסק זמן ממורה. איך עלי להחזיר? ג. נתתי מכה לחלון של היישוב והוא נסדק. איך עלי להחזיר? ד. בעבר עבדתי בחילוק פלייארים בתיבות דואר(0.7 לדף) ולפעמים ההיתי מכניס יותר מפלייאר אחד. איך עלי להחזיר? תודה
תשובה
בס"ד שלום וברכה: יישר כוחך שהחלטת לחזור בתשובה ולהתחרט על מעשים אלו. א) אם מעשים אלו היו בזמן שהיית גדול (מעל 13), עליך להחזיר כסף בשווי מה שלקחת. אם אתה מתבייש אין עליך חיוב לידע את הנגזל שלקחת לו (כמבואר בשולחן ערוך חושן משפט סימן שנה, א), אתה יכול לשלוח לו בדואר או להניח במקום שודאי הכסף יגיע אליו. ב) אם מעשים אלו נעשו בקטנותך, אם הדבר הגזול עדין קיים יש חיוב השבה. אם הוא כבר לא קיים (השתמשת בכסף, אכלת את הסוכריות) מעיקר הדין אין חיוב. כך מבואר בשו''ע חו''מ שמט,ג לגבי קטן שגנב שפטור אם הגניבה אינה בעין. ובשו''ע צו,ג לגבי נזיקין שעשה קטן. אך הרמ"א באורח חיים סימן שמג הביא את דברי תרומת הדשן: "אע"פ שאין צריך תשובה כשיגדל,מכל מקום טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה". לכן מן הראוי להשתדל להחזיר חלק מהכסף או לבקש מחילה אף על המעשים שנעשו בקטנות. ג) אם אתה לא יודע ממי לקחת, אתה אנוס מלשלם. לסיום בספר "אורות התשובה" פרק יג אות ט' כותב הרב קוק זצ"ל -"אל יבהל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו, מפני דברים שבין אדם לחברו, ואפילו הוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, ומתוך איזו רפיונות איננו יכול לתקן את העניינים שבינו ובין חבריו, אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. ואין ספק, שמתוך השלמה בכל מה שאין לו מניעות, יזכהו ה' יתברך לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות שאי אפשר לו לנצחן." חזק וברוך: הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il