שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מכשירי חשמל

צג דיגיטלי במקרר בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב שבט תשע"ח
שאלה
שלום, רציתי לשאול אם יש בעיה בשימוש במקרר בשבת, שמעתי שישנה בעיה במקררים החדשים שהם דיגיטליים או משהו כזה, האם ישנה בעיה גם אם האור לא פועל? תודה רבה
תשובה
לשואל, שלום וברכה! במקררים בעלי הצג הדיגיטלי קיימת בעיה מלבד התאורה, ולכן עדיף לקנות מקרר עם 'התקן שבת' או לפעול באחת הדרכים שלהלן אות ד. התשובה שלהלן נכתבה בהתייעצות עם מומחה, הרב בועז אופן ממכון צומ"ת, שגם עבר על הדברים. א. מבוא: בפתיחת מקרר יש להבדיל בין תוצאות ישירות ומיידיות הנגרמות באופן ודאי, לבין תוצאות עקיפות שאינן מיידיות ועל כל פנים אין ודאות שתהיינה מיידיות. כמו כן יש להבדיל בין תוצאה רצויה לך לבין תוצאה חסרת משמעות עבורך, וכן בין תוצאה שהיא מלאכה מדאורייתא לבין תוצאה שהיא איסור מדרבנן. ב. מה קורה כשפותחים או סוגרים מקרר? הפעולות המיידיות הן: 1. העברת מידע מהחיישן למחשב על הפתיחה/סגירה (דבר שכרוך בדרך כלל בפתיחה וסגירה של מעגלים חשמליים, וליתר דיוק: העברת מתח במוליך למחצה). 2. הפעלה/כיבוי של התאורה. 3. שינוי בצג הדיגיטלי. 4. בתא ההקפאה - הפעלה/כיבוי של המאוורר (בתא הקירור בדרך כלל אין מאוורר, למעט דגמי side by side מסוימים ומקצת מהמקררים ההפוכים (שתא ההקפאה שלהם למטה). [קשה לוודא שאין מאוורר, כי בזמן פתיחת הדלת המאוורר בדרך כלל מפסיק את פעולתו. מכל מקום, אם שומעים או מרגישים אותו כשהדלת פתוחה זהו סימן ברור שפתיחת הדלת לא משפיעה על פעולתו.] תוצאות לא מיידיות הן: 5. השפעה על מערכת הקירור – התרמוסטט, ובמקררים חדישים: התרמיסטור - חיישן אלקטרוני שמוליכות החשמל שלו משתנה לפי הטמפרטורה (בניגוד לתרמוסטט שמבצע מיתוג מלא של המעגל החשמלי). זמן מה לאחר פתיחת הדלת החיישן מרגיש את האוויר החם שנכנס ואת שינוי הטמפרטורה ומעביר את המידע למחשב. לאור המידע המחשב 'מחליט' מה לעשות כעת, האם להקדים את פעולת המדחס. 6. השפעה על מערכת ההפשרה. המקרר מתוכנן לבצע הפשרה בהפרשי זמן קצובים (בדרך כלל כל כשש שעות). כדי לחסוך אנרגיה מתוכנתים מקררים רבים להגדיל את מרווח הזמן שבין ההפשרות כאשר דלת המקרר נשארה סגורה או כאשר היא נפתחה מעט פעמים. לשם כך המחשב סופר את פתיחות הדלת ומקדים את ההפשרה בהתאם. ג. מה המשמעות ההלכתית של התוצאות הללו? כדי להגדיר את המשמעות ההלכתית של כל פעולה, צריך לבחון שני דברים: א. האם התוצאה עצמה היא מלאכה האסורה מן התורה, או איסור דרבנן, או היתר. ב. מבחינת הקשר בין האדם לתוצאה, האם הוא ישיר או עקיף ("גרמא"), והאם יש כוונה ורצון בפעולה, או שמא זוהי תוצאה חסרת משמעות עבורי ("פסיק רישא דלא ניחא ליה"). ברמת התוצאה, על פי הפסיקה המקובלת, כל התוצאות הללו הן לכל היותר איסור דרבנן (הנורה - נורת לד ולא נורת להט; הצג - "כתב שאינו מתקיים"), פרט להפשרה, שהיא הפעלה של גוף חימום (גוף חימום שמאדים ומתלהט שקול לאש). מצד שני, ברמת הקשר לאדם, פעולה זו היא "גרמא". תוצאה 5- מורכבת משני שלבים: שלב א - העברת המידע מן החיישן (תרמיסטור) שבחלל המקרר אל המחשב (קֶלֶט). שלב ב - הוראות שמוציא המחשב אל המדחס והמאווררים בעקבות הנתונים שקלט (פֶּלֶט). השלב הראשון כרוך בשינוי עוצמת הזרם החשמלי שבמעגל המקשר בין החיישן למחשב. על פי דעה מבוססת בהלכה הדבר מותר, מאחר שהמכשיר כבר פועל ומתפקד, המעגלים החשמליים נשארים כשהיו, והתוצאה היחידה היא הגברה או החלשה של הזרם (כמובן, קביעה זו ששינוי הזרם אינו איסור היא משום שמדובר על מכשיר שפעולתו לא מבצעת מלאכה, כמו תנור אפיה או מדפסת, אלא האיסור הנדון הוא הפעולה החשמלית גרידא, ומבחינה זו שינוי הזרם אינו איסור. במכשיר המבצע מלאכה ברור שהגברה של עוצמתו וזירוז המלאכה היא היא איסור). לגבי השלב השני - הפעלת המנועים - זוהי תוצאה עקיפה ולא מיידית, ולכן היא "גרמא". לדעת רוב הפוסקים אין בכך איסור, בגלל שאין קשר ישיר וכוונה בין מעשה האדם לבין התוצאה ומסיבות נוספות (ראו שו"ת מנחת שלמה לרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, חלק א סימן י; ציץ אליעזר חלק ח סימן יב; יביע אומר חלק א או"ח סימן כא). זהו גם המנהג המקובל במקררים הישנים. ויש שמחמירים בדבר, ולשיטה זו צריך לפתוח את הדלת רק כאשר שומעים שהמנוע פועל, וכעת פתיחת המקרר לא תגרום להפעלת המנוע אלא תגרום רק להארכת משך פעולתו. התקן השבת "למהדרין" (בניגוד להתקן השבת של מכון צומת) מנטרל את התרמוסטט וגורם שפעולת המנוע והפסקתו לא תהיינה תלויות בחום המקרר, והדבר נועד לאפשר למי שחושש לשיטה המחמירה לפתוח את הדלת גם כאשר המנוע אינו פועל. ד. אז מה עושים במקרר עם צג דיגיטלי ללא התקן שבת? 1. ברבים מהמקררים החדשים המיתוג שמזהה את הפתיחה והסגירה אינו לחצן מיכני אלא מגנטי. במקרים אלו ניתן "להערים על המחשב" ולגרום לו לזהות את הדלת כסגורה על ידי הצמדת מגנט חזק לנקודה המתאימה. צריך לפני שבת לקחת מגנט טוב (לא כזה של פרסומות), לפתוח את הדלת של תאי הקירור וההקפאה, לעבור בעדינות עם המגנט על המשקוף, עד שתגיע לנקודה שבה האור יכבה לפתע (אם אינך מצליח אפשר להיעזר בטכנאי). לאחר מכן יש להדביק את המגנט היטב עם סלוטייפ לאותה נקודה, ובכך ביטלת את תוצאות הפתיחה. לא כדאי להשאיר את המגנט כך בכל השבוע, כי אם המחשב יזהה את הדלת כסגורה כל הזמן עלולות להיות תקלות בהפשרה; צריך לזכור בכל יום ששי להצמיד את המגנט מחדש. לחילופין, ניתן להשאיר את המגנט באופן קבוע, לחבר את המקרר לשעון שבת כך שיכבה לרבע שעה מדי 24 שעות, ואז כאשר פעולת המקרר מתחדשת תתבצע הפשרה למרות המגנט. 2. במקרה שבו אתה נאלץ בעל כרחך לשהות במקום שיש בו מקרר כזה ואין לך מגנט ואין זמן לארגן אותו, ניתן בשעת הדחק ובלית ברירה להדביק לפני שבת מדבקה על הנורה שבמקרר ועל הצג הדיגיטלי אשר יסתירו אותם. לאחר מכן יהיה מותר לפתוח את תא הקירור בלבד, ולא את תא ההקפאה. כמובן הנורות יופעלו בפתיחה למרות ההסתרה, אבל באופן זה אין לך שום תועלת מהפעלתם ונמצא שההפעלה הופכת ל"פסיק רישא דלא ניחא ליה" ובאיסור דרבנן. עדיף במקרה זה לפתוח את המקרר בשינוי (למשל, על ידי המרפק) ובכך יהיו "תרי דרבנן". אני מדגיש שזהו היתר ארעי לשעת הדחק, ואסור לתכנן הסתמכות קבועה על "פסיק רישא דלא ניחא ליה". לגבי תא ההקפאה פיתרון זה אינו מתאים, מפני שהפעלת המאוורר היא מיידית וגם נחוצה ("ניחא ליה"); אם המאוורר לא יפעל הארטיקים יימסו מהר מאוד (לגבי ההפשרה יש מקום לדון על נחיצותה כעת). לכן, אין לפתוח את תא ההקפאה כלל. 3. בחלק מהמקררים קיימת אפשרות נוספת: המגנט הפנימי של המקרר מותקן בדלתות של תא הקירור ותא ההקפאה. כאשר פותחים את שתיהן בבת אחת, בעדינות רבה, ושומרים כל הזמן - מהפתיחה ועד הסגירה - על קרבה מקסימלית בין שתי הדלתות, המקרר מתנהג כאילו הדלתות סגורות. ניתן לבדוק לפני שבת האם המקרר שלכם עובד בצורה כזו, ואם אכן כך, ניתן לפתוח אותו בשבת באופן האמור, על ידי אדם מבוגר שניסה זאת ביום ששי ויודע איך לפתוח בעדינות את שתי הדלתות בשתי ידיו, ואדם נוסף יוציא מהמקרר את מה שצריך. כמובן גם זה אינו פתרון של קבע. ה. לסיכום אם הפתיחה גורמת שינוי ודאי ומיידי בתאורה, בצג או במאוורר - התקן השבת חיוני, וניתן לוותר עליו רק בשעת דחק אקראית ובתנאים שפורטו לעיל, ולגבי תא הקירור בלבד (או גם תא ההקפאה, במקררים שבהם פתיחת שתי הדלתות בבת אחת לא מפעילה שום דבר). אם הפתיחה אינה גורמת שינוי ודאי ומיידי, כי יש לך מגנט מתאים - התקן השבת הוא חומרא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il