שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילות והוספות מיוחדות

שיטות באמירת ההלל

undefined

הרב אליעזר מלמד

ד אדר א' תשס"ה
שאלה
האם למנהג אשכנזים יש לומר "הודו לה’ כי טוב", או "יאמר נא ישראל" וכו’?
תשובה
לפי מנהג אשכנז עונים בהלל "הודו לה' כי טוב". ואין צורך לומר "יאמר נא" וכו', כי בשמיעת הקהל את הפסוק מהחזן יוצאים ידי אמירתו, ולכן יכול הקהל לענות "הודו לה'" וכו'. מנהג זה מובא בסידור רב עמרם, ובתוס' ור"ן סוכה לח, ב, וכ"כ הטור וב"י תכב, ג. אולם הרבה אחרונים כתבו, שהואיל ויש חשש שהקהל לא ישמע כראוי את החזן, טוב שגם הקהל יאמר עם החזן וקצת לפניו את הפסוק, ואח"כ יענה אחר החזן "הודו לה'" וכו', וכ"כ מ"א תכב, ח, וא"ר יג, ומחה"ש ומ"ב כ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il