שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

פנקס שיקים בכיס בשבת

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ח אדר א' תשס"ה
שאלה
טיילתי במושב בשבת וגיליתי להפתעתי שיש לי בכיס המעיל פנקס שיקים. מה הייתי צריך לעשות?
תשובה
צריך לחלק בין שני מצבים. אם זהו מקום ללא עירוב, אסור לו לטלטלו וישליכנו במקום. אך אם הוא במקום שיש בו עירוב, ילך עם המעיל לביתו, יפשוט את המעיל וינער אותו כדי שפנקס השיקים יפול, ויכול לחזור ללבוש את המעיל. ההבדל הוא שחז"ל אסרו לטלטל מוקצה בידיים, אבל אם המוקצה נמצא בכיס המעיל או המכנסיים, והוא לובש אותם והולך איתם, אין בזה איסור טלטול מוקצה. אמנם לכתחילה אסרו אפילו אם המוקצה נמצא בכיסו. לכן במקרה הנ"ל מותר להמשיך ולטלטל עד ביתו, ושם ינער את המוקצה. אבל כשאין עירוב זהו טלטול האסור, לא מפני שזה מוקצה, אלא מפני איסור טלטול ארבע אמות ברשות הרבים, ובזה אין עצה, אלא להשליך מה שבכיסו באותו מקום.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il