ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ספק בישולי גויים | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ו ניסן תשע"ח

ספק בישולי גויים


הרב עזריה אריאל

שאלה:
שלום רב
אני עובד במקום מסוים שבו יש חדר אוכל וההשגחה לגבי בישולי נוכרים היא שרק מקפידים שיהודי ידליק את האש, כשיטת הרמ”א.
אני מעדות המזרח ומקפיד כדעת השו”ע.
אני מכיר את תשובת הגרע”י זצ”ל שהסתמך על ספק ספיקא ולכן התיר לאכול במקום כזה שהוא בבעלות יהודי, אמנם אני מעדיף לא לסמוך על כך להקל לכתחילה.

שאלתי היא, במטבח עובדים גם יהודים וגם גויים, והמשגיח כשרות אמר לי שאין נוהל קבוע מי שם את האוכל בתנור/בסיר, אלא מי שפנוי עושה זאת.
האם ניתן לסמוך במציאות כזאת על ספק דרבנן להקל, כאשר אין לי כלל דרך לברר האם יהודי או גוי שם את התבשיל על האש?

אם התשובה לשאלה הנ”ל היא כן, האם זה לכתחילה או שיש מקום להחמיר גם פה?
האם זה תלוי אם הרוב יהודים או גויים במטבח?

אשמח מאוד במידת האפשר להבין גם את המקורות ומאיפה נובעת תשובתו של הרב.
תודה רבה


תשובה:
לשואל, שלום וברכה!
במקרה שיש ספק שקול האם המבשל הוא יהודי או לא, ההלכה ברורה ופשוטה שספק בישולי גויים להקל, מאחר שזהו ספק דרבנן, כפי שכתב הרמ"א ביו"ד סי' קיג סי"א והט"ז שם סקי"א והש"ך בסי' קיב סק"כ (בתנאי שלא ניתן לברר את הספק, כפי שכתבת).
לגבי מקרה של רוב גויים יש מקום לדון, ולענ"ד בהצטרפות שאר הספקות אפשר להקל לכתחילה. דהיינו, כאשר מדובר על תבשיל או אפילו פת שאילו הכין אותם גוי היה איסורם מוחלט, אלא שיש לנו ספק האם המכין הוא ישראל או גוי - ההלכה היא שהולכים אחר הרוב, כמבואר בגמרא בערובין סד ע"ב, והובאה בהגהות רבי עקיבא איגר (יו"ד סי' קיב ס"א). אולם בנושא שאנו דנים עליו הרי יש צדדי היתר נוספים שכתבת, ומסתבר לענ"ד שהאפשרות שיהודי עשה זאת, גם כשהיא מיעוט, מצטרפת להקל אע"פ שלא היינו סומכים עליה בפני עצמה (בבחינת "סמוך מיעוטא למחצה" ו"סמוך מיעוטא לחזקה", עיין יבמות קיט ע"א-ע"ב).
יש לציין בהקשר זה גם לסברת השואל ומשיב (תליתאה ח"ג סי' קא), שלגבי הטעם לאסור פת גויים משום חיתון יש להקל בספק מפני שלא שייך חשש חיתון, זאת אומרת: עצם קיומו של הספק מבטל את קרבת הלבבות שעלולה להיווצר מאכילת פת הגוי ובישולו (הוא כותב זאת לגבי פת גויים ולא לגבי בישולי גויים, אבל ראויה סברה זו להצטרף לעניין). וגם מבחינת החשש מתערובת איסור, נוכחות היהודי היא סברה נוספת להקל.


השאלה "ספק בישולי גויים" נשאלה בהמשך לשאלה זו.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il