שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עקרונות בקיום מצוות

דין ערבות בעבד

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ח ניסן תשע"ח
שאלה
הרב, האם עבד נמצא בדין ערבות? כלומר, ידוע לי שעבד לא יכול להוציא בן חורין ידי חובת ברכה או מגילה אבל האם הפוך נכון? האם בן חורין יכול להוציא עבד ידי חובת מצווה אם הוא לא שייך לדין ערבות? (אני חשבתי על זה שהוא לא קיים בדין ערבות מפאת הדין שעבד לא נשאל האם הוא רוצה להצטרף לעם ישראל אלא רק האם מקבל על עצמו את עול המצוות והנוסף כתוב שהוא בן ברית אך לא ישראל והוא לא נכלל ב "עם קדוש" (גיטין לח עמוד ב) כלומר הוא חייב במצוות אך לכאורה לא כלול בעם ישראל כעם אלא כיחיד)?
תשובה
בס"ד שלום וברכה: אכן נראה שעבד אינו בכלל ערבות. א) דעת הראש (ברכות ג יג) שנשים אינן בכלל ערבות וודאי שעבד שכל חיובו כנשים אינו.(כך פשט הרא"ש וכן סובר הנודע ביהודה אך רעק"א שו"ת ז חולק וסובר שנשים בכלל ערבות) ב) דעת תוספות בקדושין ע: שגרים אינם בכלל ערבות וודי שגם עבד. (אך בנדה יג: משמע שגר בכלל ערבות) ג) בשו"ת דברי מלכיאל (ד, עא) מבאר בדעת הרמב"ם רוצח יב, טו שכותב: "ואסור ליעץ עצה טובה לגוי או עבד רשע, ואפילו... שיעשה מצווה", ולא כתב איסור זה על ישראל רשע משום שאין ערבות לגוי ועבד אך יש לישראל. מועדים לשמחה: הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il