ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

שימוש במתקני שירותים פתוחים לגברים | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ז ניסן תשע"ח

שימוש במתקני שירותים פתוחים לגברים


הרב שמואל אריאל

שאלה:
האם מותר מבחינה הלכתית להשתמש בשירותי גברים שיש בהם מתקנים פתוחים, ללא מחיצות?

תשובה:
שלום וברכה!

בכמה מקורות מופיע שהאדם צריך להיות צנוע בכל ענייניו, וגם בבית הכסא יש לנהוג בצניעות (עיין למשל ברכות ס"ב א; רמב"ם הלכות דעות ה', ו; שו"ע או"ח ג', סעיפים ב', ד', ח', י"ב). אף על פי כן, בגמרא ובפוסקים נאמר שמותר לעשות צרכים קטנים גם כאשר אנשים אחרים רואים זאת, ואין בזה איסור מצד הצניעות וגם אין זה נחשב כפגיעה משמעותית בכבוד הבריות (עיין למשל בכורות מ"ד ב; משנה ברורה ג', כב; רא"ש עירובין ד', א; שו"ע או"ח ת"ו, א; משנה ברורה שם, ט).
הנימוק המובא לכך הוא מחשש לנזק בריאותי, שאם האדם יתאפק עד שימצא מקום צנוע עלול להיגרם לו נזק. מתוך כך עולה שבעצם יש בכך בעיה של פגיעה מסויימת בצניעות, אלא שחשש הסכנה גובר על בעיה זו. כך עולה גם מדברי כמה מפרשים (עיין למשל בדברי רש"י ותוספות בבכורות שם). מתוך כך יש להסיק, שאם האדם נמצא במצב שהוא צריך להטיל מים ואינו יכול לעשות זאת בצניעות, אכן מותר לו לעשות זאת שלא בצניעות, אך כאשר ישנה אפשרות צנועה יש להעדיף אותה. וכך כותב המשנה ברורה (ג', כב), שמותר לעשות צרכים קטנים בפני אחרים "אם צריך לכך, שאין לו מקום", משמע שכאשר יש אפשרות אחרת אין לנהוג כך.
וכך כותב בשו"ת אגרות משה (יורה דעה חלק ג', סימן מ"ז), המתייחס במישרין לשאלתך האם ראוי להשתמש במתקני שירותים מסוג זה. הוא כותב שבדורות הקודמים היה קשה להקפיד על הצניעות בעניין זה ולפיכך היו מקילים בכך, אך כיום התנאים השתנו ואף על פי כן מקילים בזה גם בימינו. לדעתו אין זה היתר פשוט, אלא ש"אולי אי אפשר לומר שאסור". מתוך כך הוא כותב שכאשר יש אפשרות להשתמש בתא שירותים סגור וצנוע יש לעשות כך, ורק בדלית ברירה יש להשתמש במתקנים פתוחים. עוד הוא מוסיף, שכאשר בונים מבנה של שירותים מלכתחילה, טוב לבנות באופן שיהיו מחיצות גם למתקנים מסוג זה.
מלבד שינוי התנאים בזמננו, מסתבר להצביע על הבדל נוסף בין המציאות המדוברת בגמרא ובפוסקים לבין המציאות שאנו דנים בה: המקורות העוסקים בעשיית צרכים ללא צניעות, מדברים על אדם אחד שנזקק לצרכיו כאשר יש בסביבתו אנשים נוספים שהולכים או עוסקים בעניינים אחרים, בעוד שבשירותים מסוג זה מדובר במספר אנשים שעומדים זה ליד זה ועושים את צרכיהם יחד. מציאות כזו יש בה מימד נוסף של חוסר צניעות, והיא עלולה גם להביא לדיבורים שאינם צנועים ואף לזמן אפשרות לפגיעות מיניות. דומה שזו סיבה נוספת להתרחק מכך.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il