ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה מצוות ישוב וכיבוש הארץ

מציב גבול אלמנה על שכונה חדשה

הרב עזריה אריאלי אייר תשע"ח
שאלה
האם צריך לברך ברכת מציב גבול אלמנה על שכונה חדשה בעיר ישנה?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! בדבריך יש הנחה שברכת "מציב גבול אלמנה" נאמרת רק ראיית מקום חדש, וממילא עולה השאלה מה דינה של שכונה חדשה בעיר ותיקה. אולם מפשט הגמרא והפוסקים נראה שגם ראיית מקום ותיק מחייבת ברכה, אם לא ראהו שלושים יום. כך, למשל, בשו"ע סי' רכד פירט את ברכות הראייה וביניהן (סעיף י) את ברכת מציב גבול אלמנה, ובסעיף יג כתב: "כל ברכות הראייה, אם חזר וראה אותו דבר בתוך ל' יום, אינו חוזר ומברך". אלא שמכל מקום כתבו פוסקים בימינו שלא מסתבר לברך על ראיית דבר שהלב גס בו, ובכל נסיעה ברחבי הארץ יברך שוב ושוב על כל ישוב שלא ראהו חודש ימים, ולכן תלו את הדבר בהרגשת הלב, האם יש שמחה והתפעלות מיוחדת בראיית המקום. ממילא, גם שכונה חדשה בעיר ישנה מצדיקה לברך. כלומר, אם לא היית בעיר הזו כבר שלושים יום, וכעת הגעת לשכונה חדשה בה שמעוררת את שמחתך, יש לברך (אבל אם מטייל באותה עיר ועובר משכונה לשכונה לא מסתבר לברך על כל שכונה חדשה בנפרד, ואם לא כן אין לדבר שום הגדרה, ולא מצינו בהלכה ששכונה היא מקום בפני עצמו). כך, למשל, בפניני הלכה (ברכות, פרק טו סעיף כג): "בפעם השנייה שיראה את אותו הישוב, אם יעברו שלושים יום ויתפעל מהיותם מיישבים את הארץ - יברך, ואם לא יתפעל - לא יברך, שכן למדנו שעל ראייה שגרתית לא תקנו חכמים את ברכות הראייה. ואם כשיבוא בשנית יראה שבנו בישוב עוד שכונה – יברך". וראה בהרחבה בקונטרס 'מציב גבול אלמנה' מאת ידידי הרב מאיר בראלי, סימן א: האם מברכים 'מציב גבול אלמנה' רק על יישוב חדש, ושם עמ' 38 הערה 9 על שכונה חדשה. אגב, יש שהבינו מהבית יוסף (סי' רכד) בדעת רש"י, שאין לברך ברכה זו אלא בזמן שבית המקדש קיים (פמ"ג משב"ז סק"ב, והובא במשנ"ב סקי"ד, שלכן יש לברך בלא שם ומלכות). ברם, עיין בשיחות הרצי"ה קוק זצ"ל (ויקרא, עמ' 288 - 290) ובעלי תמר (ברכות פ"ט ה"א) ובשו"ת עשה לך רב ח"ד סי' ה, שביארו שאין זו כוונת רש"י, ועכ"פ עם תקומת המדינה יש לברך בשם ובמלכות. וראה גם בספר 'דברי עני' (לרב דביר אזולאי) עמ' תל, שהביא מקורות נוספים בראשונים - ושכך הבינו בדעת רש"י - שיש לברך על ישוב א"י גם כשאין מקדש.
עוד בנושא מצוות ישוב וכיבוש הארץ

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il