שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • סדרי הדין והדיון

אומדן נזק

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ב תמוז תשע"ח
שאלה
איך מעריכים נזק שנגרם ליבואן, ע"פ כמה שהמוצר עלה לו או ע"פ כמה שהיה יכול למכור את המוצר ?
תשובה
שלום רב! הלקוח צריך לשלם למוכר או ליבואן את המחיר המלא שעומד להימכר ולא את המחיר המוזל שעלה להם. כאשר יש בנמצא מספר חנויות המוכרות חפץ זה, ויש הבדלי מחירים – המזיק צריך לשלם את המחיר של החנות הזולה ביותר באותו איזור. יש לציין שרשאי המזיק לקנות את אותו חפץ שהזיק ולשלם אותו כתשלום על הנזק. מקורות: מהגמ' בב"מ צט: עולה בפשטות שלא דנים באיזה מחיר קנה הניזק את החפץ אלא בכפי הערך ששוה החפץ להימכר. ומעין זה ניתן ללמוד ממש"כ בשו"ע חו"מ סי' ק"ג,א' ובסי' תי"ט,א' מבואר שדנים תמיד בשומת בי"ד לפי אותו איזור שבו נמצאים הנכסים בשעת המכירה. ועי' כל זה בס' משפטי התורה סי' כ"ו, וכ"ז. ולגבי אפשרות לתת למוכר חפץ חדש ניתן ללמוד ממש"כ הש"ך בחו"מ שפ"ז,א' ובסי' צ"ה,יח שיש ביד המזיק לתקן את החפץ, וא"כ ה"ה וכל שכן שיכול לקנות ולשלם באותו החפץ בדיוק. ברכה והצלחה! הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il