שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - איך מפרישים?

פרי השסק - מתי החנטה?

undefined

מכון התורה והארץ

ו אדר ב' תשס"ה
שאלה
שמעתי בעבר שיש בעיה עם פרי השסק מכיוון שזמן החנטה שלו בסביבת ט"ו בשבט, ואי אפשר לדעת אם הפרי שייך לשנה הקודמת או הבאה. השנה התבוננתי בעצמי בעצי השסק, ואכן באותו עץ ממש ראיתי שלבים שונים: חלק עוד היו בשלבי פריחה (לפני החנטה?) ובחלק כבר נשרו עלי הכותרת וניכר הפרי (כבר אחרי חנטה?). 1. האם נכון לומר שכל פרי ופרי, אפילו מאותו העץ ממש, יש בו ספק אם חנט לפני או אחרי ט"ו בשבט? 2. האם זה אומר שצריך להפריש מספק גם מעשר שני וגם מעשר עני (השנה)? 3. האם זה אומר שצריך להפריש מכל פרי לחוד הפרשה נפרדת, ואי אפשר לעשר כמות פירות בבת אחת אפילו מאותו העץ, כי יש כאן בעיה של הפרשה מפרי של שנה אחת על פרי של שנה אחרת? אם אכן זה כך, כמעט לא ניתן לעשר בצורה נוחה את פרי השסק, ובודאי לא להפריש ע"י הרבנות לפני המכירה, כי צריך לחתוך מכל פרי ופרי.
תשובה
השאלה שאתה מעלה אכן נכונה, ואשתדל להתייחס בקיצור לשאלות לפי סדר כתיבתם: 1. אם לא סימנת את הפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט ואלו שחנטו לאחר ט"ו בשבט, כאשר יגיע שלב ההבשלה, ותרצי להפריש תרומות ומעשרות אכן יתערורר ספק על כל פרי אם הוא מלפני ט"ו בשבט או מלאחריו. 2. כפי שאת מעלה בשאלה, יש שתי בעיות: א. הפרשה משנה אחת על חברתה. ב. הפרשת מעשר שני או מעשר עני. למעשה, אם אין אפשרות להפריש מכל פרי בנפרד ניתן להקל להפריש מכל הפירות יחד, ולהפריש גם מעשר שני וגם מעשר עני. כך פוסק המרב"ם במצב של ספק ראה רמב"ם הל' מע"ש פ"א הי"א. בפרט יש להקל כי יש מחלוקת גם בהגדרת החנטה. הספק שאת מעלה הוא נכון לפי שיטת התוס' הסוברים שהחנטה היא תחילת הפרי, אך שיטת הרמב"ם היא שהחנטה והשלב הקובע בפירות האילן הוא קרוב שלשלב ההבשלה, ולכן לדעתו כל פירות השסק יהיו חייבים במעשר שני בלבד. לכן למעשה יש לנהוג כפי שכתבתי לעיל ולהפריש גם מעשר שני וגם מעשר עני, וראה עוד במאמרנו ס' התורה והארץ ח"ב עמ' 327-340. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il