שאל את הרב

  • הלכה
  • הפרדת הכלים

מכסה בשרי לבישול חלבי

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ט אב תשע"ח
שאלה
שלום כבוד הרב, יש לנו סיר בישול בשרי כאשר המכסה של הסיר הוא מזכוכית. בסיר הכנו עוף בתנור עם שימוש במכסה (לפני למעלה מ24 שעות אם זה רלוונטי). בטעות השתמשנו באותו מכסה לבישול במחבת חלבי (בושל במחבת גם גבינה צהובה). מה דין התבשיל? מה דין המכסה? תןדה רבה,
תשובה
שלום רב! המאכל והסיר לא נאסרו (כיון שהכיסוי אינו בן יומו). אולם המכסה צריך הגעלה (ולבני ספרד מספיק לשטוף היטב). מקורות: ראה דרכ"מ יו"ד צ"ג סק"ב, ורמ"א צ"ג,א', שהחמיר כהגש"ד "ודין כיסוי קדירה כדין קדירה עצמה ויש מחמירים בכיסוי, לומר דאע"פ שאינו בן יומו דינו כאלו היה בן יומו, וכן נוהגין בקצת מקומות, וכן אני נוהג מפני המנהג והוא חומרא בלא טעם" ועיי"ש שבמקום שיש צד להתיר, יש להתיר, ועי' פת"ש סק"ג. ובכה"ח שם כתב שהספרדים לא נהגו להחמיר כהגש"ד שהביא הרמ"א בכיסוי שאינו ב"י. ולגבי מכסה הזכוכית, אף שלענין הכשר כלי זכוכית נחלקו הפוס' באו"ח תנ"א, כ"ו; שלדעת מרן השו"ע כלי זכוכית חלקים וקשים ואינם בולעים לכן אינם צריכים הגעלה כלל אלא שטיפה בלבד, ולדעת הרמ"א אפ' הגעלה אינה מועילה להם, מ"מ יש שכתבו שחומרת הרמ"א היא רק ביחס לפסח ולא ביחס לשאר איסורים, ויש שכתבו שהגעלה כן מועילה בזכוכית. כמו"כ גם לשיטת הרמ"א בהפסד מרובה יש אפשרות להכשיר ע"י שריה במים ג' ימים (בהחלפת המים כל 24 שעות) וע' מ"ב שם קנ"ה. ולכן אשכנזים יכולים להקל בנידו"ד דהוי חומרא בלא טעם (כמ"ש הרמ"א שם) ולהגעיל את מכסה הזכוכית כדעות הנ"ל, והספרדים נהגו להסתפק בשטיפת הזכוכית היטב וכהכרעת השו"ע הנ"ל. בברכה נאמנה. הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il