שאל את הרב

  • הלכה
  • פת, חלב, יין ובישולי גויים

אלכוהול של גוי

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ח אדר א' תשס"ה
שאלה
למה מותר לשתות משקאות חריפים שאינם יין השייכים לגוי?
תשובה
הגוים היו נוהגים לנסך יין לעבודה-זרה, וזהו יין אסור בשתיה ובהנאה. חז"ל אסרו גם יין שאינו מנוסך לעבוד-זרה בשתיה ובהנאה, אם הוא של גוי שאומתו עובדת עבודה-זרה. אבל אומה שלמה שאינה עובדת עבודה-זרה, כגון: הישמעאלים, אסרו את יינם רק בשתיה. סיבת האיסור היא מפני שחז"ל רצו לשמור על יחודו של עם-ישראל, ובכך ישמרו מרחק מהגוים, ושחס ושלום לא יבואו להתחתן איתם. לכן, אם ישמעאלי חייב לישראלי כסף, ואין לו במה לשלם, מותר לו לשלם חובו מיין שלו, והיהודי ימכור את היין הזה, מפני שיינו מותר בהנאה. אבל אם הגוי שחייב לישראלי כסף הוא עובד עבודה-זרה, אסור לו לגבות את חובו ביין אפילו בשביל למוכרו אחר-כך, מפני שיינו נאסר בהנאה. כל זה גזרו דוקא ביין, אבל במשקאות אחרים לא גזרו, ולכן מותר לקנות ולשתות משקאות של גוים, אם אין בהם בעיה של כשרות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il