שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכה אחרונה

התחלתי לברך ברכת המזון על עוגיה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ג אלול תשע"ח
שאלה
אכלתי מאפה (2 קורסונים קטנים) ובטעות התחלתי לברך ברכת המזון. רק לאחר שחתמתי "הזן את הכל" שמתי לב לטעות. מה עלי לעשות עכשיו?
תשובה
שלום וברכה. במקרה כזה - יש להפסיק את ברכת המזון, ויצאת בזה ידי חובה. מקורות: לגבי זה שיוצא בכך יד"ח, עי' שו"ע סי' ר"ח סע' י"ז, ומש"כ על דבריו המ"ב ס"ק ע"ה בשם האחרונים. ולגבי זה שצריך לעצור לאחר ברכת הזן, עי' בהמשך השו"ע שם ובמ"ב שם ס"ק ע"ח שכיון שחתם את הזן את הכל שוב אינו יכול לומר את ההמשך, ועי' חזו"א שבפת הבאה בכיסנין יש להסתפק אם יוצא יד"ח אם עוצר, אולם סתימת המ"ב בפשטות שיצא יד"ח, וכן נראה מהגר"פ שיינברג זצ"ל (חידושי בתרא) שבדיעבד אם צריך לברך על המחיה ואינו יודע את ברכתה, יברך ברכה ראשונה של ברכת המזון. ועי' בשו"ע שם שאם עדיין לא חתם את הברכה הראשונה "יתחיל, ועל שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ויסיים ברכה דמעין שלוש". בברכה הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il