שאל את הרב

  • הלכה
  • קדיש

השתחויות בקדיש יתום וקדיש דרבנן וקדושה

undefined

הרב אלישיב קפקה

ט"ו אלול תשע"ח
שאלה
שלום רב, האם על פי מנהגי אשכנז: 1) נהוג להשתחוות במקומות מסויימים בזמן אמירת קדיש יתום או קדיש דרבנן? אם כן, באילו מקומות נהוג להשתחוות? 2) כשאומרים "ביומכון" ו"בחייכון" צריך להפנות את הראש שמאלה ולאחר מכן ימינה? 3) כשאומרים "וקרא זה אל זה ואמר" גם נהוג להפנות של הראש שמאלה ולאחר מכן ימינה? 4) כשאומרים "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו" בקדיש יתום מפנים את הראש קודם לימין ואח"כ לשמאל או להיפך? האם בקדושה כשאומרים" ברוך כבוד ה’ ממקומו" צריך להשתחוות או לעלות על קצות האצבעות?
תשובה
בס"ד שלום וברכה, ביחס לתנועות בקדיש: אכתוב את לשון השולחן ערוך (אורח חיים נו, ד): "כשאומר החזן יתגדל, כורע; וכן ביהא שמיה רבא, וכן ביתברך, וכן בבריך הוא, וכן באמן. " לגבי הפסיעות ב'עושה שלום' כתוב בשולחן ערוך (שם,ה): "לאחר שסיים הקדיש פוסע ג' פסיעות ואחר כך אומר: עושה שלום וכו'." ולגבי הפניית הראש שמאל וימין יש מחלוקת האם בקדיש יתום או דרבנן צריך להפנות כמו בסיום תפילת עמידה משום שנפטרים מאת המלך או שאין צורך משום שאינה עמידה לפני המלך כמו תפילת שמונה עשרה (עיין בספר פסקי תשובות על סימן זה). ולכן אין חובה לעשות כן. במנהג חב"ד מוזכר להפנות קודם ימין ואח"כ שמאל. ביחס להפניית הראש במילים 'בחייכון וביומיכון' – אין חובה כזו. ביחס לתנועות בקדושה: כתוב ברמ"א (קכה, ב) שבאמירת קדוש-קדוש-קדוש יש להרים מעט את הגוף כלפי מעלה ולשאת עיניו כלפי מעלה. וכתב במשנה ברורה בשם השל"ה שהוא הדין לפסוקים ברוך וימלוך. אך יש אומרים שדעת משנה ברורה עצמו(נו, ס"ק יז) ש'ימלוך' אינו מעיקר הקדושה ולכן אין צורך להגביה רגליו. בכל אופן לגבי אמירת ברוך אכן נהגו להתרומם מעט על קצות אצבעותיו. לגבי הפניית הראש במילים 'וקרא זה אל זה ואמר' - אין לזה מקור ולא נהגו כן. כך כתוב בשו"ת אז נדברו(יג,לב). בברכה, הרב אלישיב קפקה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il