שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

שיטות שונות בתכלת בטלית גדול ובטלית קטן

undefined

הרב שמואל אריאל

ח מרחשון תשע"ט
שאלה
שלום הרב. בטלית קטן שלי אני מטיל תכלת כשיטת הראב"ד (חוט תכלת שלם) עם קשירות כמו של החינוך (כריכות רק בתכלת, אך עם 5 קשרים). אולם, כעת חוזרני בי וברצוני לקשור כשיטת החינוך בלבד, כלומר עם פתילים כשיטת הרמב"ם - חצי חוט בלבד. עוד לא הטלתי את התכלת בטלית גדול שלי ובטלית קטן אחת. מכיוון שכבר יש לי טלית קטן אחת כשיטת הראב"ד, ברצוני לשאול את הרב - האם יש בעיה להשאיר את הטלית קטן עם פתילים כשיטת הראב"ד, ולשים טלית גדול כשיטת הרמב"ם? האם אין כאן תרתי דסתרי? תודה רבה!
תשובה
שלום וברכה! ראשית יש לדון האם בכלל נכון לעשות כך, לחזור בך ולשנות את מספר החוטים מראב"ד לרמב"ם. אם ביררת את הסוגיה והגעת למסקנה כשיטת הרמב"ם (וכמובן, בתנאי שאתה תלמיד חכם שראוי לפסוק בשאלה כזו), או שרבך שאתה הולך אחרי פסיקתו הורה לך כשיטת הרמב"ם, אז אכן יש מקום לשנות את מנהגך ולהטיל מעכשיו תכלת כשיטת הרמב"ם ולא כשיטת הראב"ד. אך אם אתה סתם כך רוצה לשנות, לענ"ד אין לעשות כך. להרחבה בעניין זה עיין בתשובות הבאות: https://www.yeshiva.org.il/ask/96016 https://www.yeshiva.org.il/ask/96081 במצב שאכן יש לך כעת פסיקה מוסמכת להטיל כשיטת הרמב"ם – האם ניתן להשאיר את הציצית שיש בה פתיל ראב"ד, או שחובה לשנות גם אותו? לענ"ד אין זה בהכרח תרתי דסתרי. לענ"ד, על פי שיטת הרמב"ם אין הכרח שהוא פוסל תכלת של חוט שלם. לדעתו צריך להטיל רק חצי חוט תכלת, אבל לא בהכרח אם הוסיף זה מקלקל את המצוה. יש אמנם סברות שלפיהן לדעת הרמב"ם אין להוסיף על חצי חוט של תכלת (מצד עצם מצוות תכלת בציצית או מצד "בל תוסיף"), אך איני רואה בזה ראיה מכרעת. אם אכן כך, יש מקום להשאיר את הציצית הישנה כפי שהיא, שאין בזה סתירה, משום שלדעת הרמב"ם יוצאים ידי חובה גם בזו וגם בזו. (בעוד שבמצב הפוך, שאדם נהג כרמב"ם וכעת עובר לנהוג כראב"ד, ודאי הוא צריך לשנות את הציציות הישנות, כיוון שלדעת הראב"ד ודאי שאין הן כראוי.)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il