שאל את הרב

  • הלכה
  • סוגי בגדים

ציצית על חולצות אלגנטיות מכופתרות

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

א מרחשון תשע"ט
שאלה
בפשטות לכל החולצות האלגנטיות יש ארבע כנפות – לפחות. בדרך כלל יש שתי כנפות בחלק הקדמי התחתון ושתי כנפות חדות בקצה הצוארון. מדוע איננו מטילים ציצית על חולצות אלגנטיות אלו? שמעתי שיש ספק אם חולצה בעלת ארבע כנפות שכולם בצד אחד מחויבות בציצית, מכל מקום, במקרה זה עדיין יש ספק שמא זה כן חייב בציצית, אם כן יש להטיל בו ציצית או לעגל חלק מן הכנפות.
תשובה
הסברא שבגד בעל ארבע כנפות מצד אחד פטור מציצית, אינו ספק אלא דעת הרמ"א, ואף שטעמו אינו מוסכם על הכל, מ"מ יש סיבות רבות נוספות המובאות בפוסקים מדוע חולצה פטורה מציצית. להלן חלק מהסיבות: בגד חייב בציצית רק כאשר ארבע כנפותיו בולטות וניכרות, בחולצה איבדו הכנפות את צורתן בגלל מבנה התפירה. בגד עם שרוולים אינו נחשב בגד בעל ארבע כנפות שהתורה חייבה בציצית. כנפות הצוארון אינן נחשבות כנפות לענין ציצית משום שדרך הצוארון להיות מקופל. ראה באריכות את תשובתו של הציץ אליעזר. [שו"ע ורמ"א או"ח סימן י סעיף יב ומ"ב ס"ק לו, ערוך השולחן סימן י סעיפים טו-כ, חזו"א הלכות ציצית סימן ג ס"ק לז לענין צוארונים, ציץ אליעזר ח"ו סימן א, ספר ציצית של הרב צבי כהן סימן י סעיף יב הלכה פסוקה סעיף נב ובהערה 70]
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il