שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות על ה'

מצבה האומלל של מדינה המברכת את ישראל

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

א מרחשון תשע"ט
שאלה
(שאלה זו נשאלה בעקבות רעידת האדמה בהאיטי שאירעה בשנת 2010). אני מתייחס לפסוק בתנ"ך "ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה" (בראשית יב, ג). מדינת האיטי מברכת את ישראל מאז 1948, ולמרות זאת היא אחת המדינות העלובות והאומללות ביותר בעולם. לעומת זאת שוודיה ונורווגיה המקללות את ישראל במשך שנים רבות, הינן אמידות ובמצב מצויין. האם תוכל להסביר לי את זה?
תשובה
אינני מכיר את הנתונים שהצגת בשאלתך, וראוי להזהר מהטחת האשמות באומות העולם השונות. באשר לעצם הענין, הנהגת ה' בעולם היא צדק מוחלט כמו שנאמר "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" (דברים לב, ד), אלא שאנו איננו מסוגלים להבין זאת במקרים רבים כמו שנאמר "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאום ה'" (ישעיה נה, ח). החפץ חיים היה מפרש את הפסוק "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו" (תהלים יט, י), שדוקא בהיותם יחדיו צודקים, דהיינו כשנדע מה היה עם האדם קודם בריאתו ומה יהיה אחרי כן נוכל להבין מדוע הם צודקים, אבל לא באופן אחר (חפץ חיים על התורה דברים לב, ד). יש להתבונן ולהתייחס לאסונות הנוראיים הנגלים לנגד עינינו על פי מבט התורה הקדושה. עלינו לרחם על אותן אומות הסובלות מאותן אסונות קשים כמו שנאמר "ורחמיו על כל מעשיו" (תהלים קמה, ט). ויש לנו גם להתעורר ולפשפש במעשינו כדאיתא בגמרא (יבמות דף סג.) א"ר אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, שנאמר הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם (צפניה ג, ו), וכתיב אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר (צפניה ג, ז). ומפרש רש"י, בשביל ישראל - ליראם כדי שיחזרו בתשובה. וכן פירש רש"י בפרשת וארא (שמות ז, ג) על הפסוק "ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותתי ואת מופתי בארץ מצרים", וכן מדתו של הקב"ה מביא פורענות על האומות עובדי אלילים כדי שישמעו ישראל וייראו שנאמר הכרתי גוים נשמו פנותם וגו' אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il