שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת תשלומין

שכח לבקש ותן טל ומטר במנחה ערב שבת

undefined

הרב יצחק בן יוסף

י"ד מרחשון תשע"ט
שאלה
1. האם ההגדרות כמו שכח יעלה ויבוא בראש חודש ביום שישי. משלים פעמיים ערבית שבת 2. האם לדעת הספרדים גם משלים או מתכוון בברכת מעין שבע. וזאת לפי דעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל. וכן לפי דעת השלחן ערוך
תשובה
1. השוכח ותן טל ומטר לברכה צריך להתפלל שניים בתפילה הסמוכה, ואילו השוכח ביום שישי בתפילת המנחה, מה יתקן אם יתפלל ערבית של ליל שבת פעמיים הרי לא מוזכר ותן טל ומטר לברכה בתפילה זו, ותפילת נדבה לא נוהגים בשבת. (מקורות קח, יא. פסק"ת שם יב, משנ"ב לו) 2. האם אפשר לצאת חובת תשלומין בתפילה מעין שבע הוא מחלוקת הפוסקים ולכתחילה לא יסמוך על הש"ץ בתפילת מעין שבע להוציא אותו ידי חובה כאשר צריך להשלים לדוגמא: אם שכח להתפלל מנחה ביום שישי. בדיעבד אם כיוון לצאת יצא ידי חובת תשלומים יצא, וטוב שיאמר לש"ץ להוציאו ידי חובה. (והוסיף המשנ"ב רסח, כח יש להיזהר לומר מילה מילה עם הש"ץ) הדין הזה לכל העדות. (מקורות - יבי"א ו, יט. אם בליל שבת התפלל של חול יכול לסמוך על ברכת מעין שבע בא"ח שנה שנייה תולדות יב. פסק"ת קח, י.)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il