שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

כיסוי תפילין של יד

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ז מרחשון תשע"ט
שאלה
שלום וברכה, האם יש להוריד את כיסוי תפילין של יד (מפלסטיק) לפני או אחרי הברכה? מה מטרתו של כיסוי זה? האם יש הבדל לגבי כיסוי מגומי (יחסית חדש) לגבי הברכה? ואם כן ממה נובע? מה דין מי שבמשך שנים לא הסיר את הכיסוי לפני הברכה? וכן כיצד לנהוג בכיסוי זה בתפילין של רבינו תם שאין ברכה לפני הנחתם? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום רב! הפוס' אכן דנו האם ניתן לכסות את התפילין בכיסוי פלסטיק המצוי אצל רבים (שמטרתו לשמור על התפילין) על אף שהוא מתלבש מלמעלה או שיש בדבר בעיה מסויימת כיון שהתפילין צריכים להיות גלויות בלי שום ציפוי או חציצה גם מעליהם. למעשה הרבה פוס' כתבו שנכון להוריד את הכיסוי לפחות בשעת הברכה. הציבור נוהג להקל בכך וודאי שיש להם על מי שיסמוכו. לגבי כיסוי הגומי שהמציאו לאחרונה, כיון שאינו מתלבש על רוב הבית אלא על החלק העליון נראה שאין בכך כלל חציצה גם למחמירים. אין חילוק בין תפילין של ר"ת לרש"י לעניין חציצה. מקורות : ע'י תוס' מנחות ל"ה ד"ה מעברתא, וברא"ש הלכות תפילין סימן ז', ערוה"ש ל"ב פ"ח ע"פ המבואר בשו"ע ל"ב, מ"ח לגבי ציפוי הבתים, ובשו"ת קניין תורה ח"ג, א' האריך וכתב שאפ' הכיסוי מנוקב בחורים זה לא מועיל למחמירים ע"פ התוס' הנ"ל, ועי' יבי"א ח"ח, ד', וילקו"י כ"ה פ"ד, ומש"כ בשם אביו הגרע"י זצ"ל שהחמיר על עצמו בהסרת הכיסוי כל שעת התפילה, ומאידך עי' עובר אורח לאדר"ת רבה של ירושלים שראה גדולים שאדרבא נהגו לשים את הכיסוי, וכ"כ עוד אחרונים, ועי' מ"ב איש מצליח סו"ס ל"ב הערה 4 שכיום המנהג להקל בזה כדי לשמור על הריבוע ויש בשטח המכסה למעלה חור קטן שיהיה הבית גלוי במקצת. בברכה, הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il