ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה נטילת ידים, סעודה וברכת המזון

שאלות אקטואליות בהלכות נטילת ידיים?

שאלה
מה הדין- א. נטילת ידיים במים חמים. ב. תקנת נט"י ג.נט"י לפירות ד. עד היכן צריך לנטול. ה.מה הדין כאשר אין מספיק מים. ו. כאשר אין מים לכמה אנשים.
תשובה
- הלכות נטילת ידיים לסעודה א. שאלה האם מותר ליטול ידיים במים חמים? תשובה מובא בגמרא: מים ראשונים נוטלים ידיים בין בחמין ובין בצונן והסבירה הגמרא שם בהסבר השני שנפסק להלכה שמותר במים חמים אף אם היד סולדת בהם, דהיינו מים רותחים וכך פסקו רוב הראשונים והשולחן ערוך (קס, ו) שמותר ליטול ידיים אף במים רותחים, והוסיף המשנה ברורה – אם אין לו מים אחרים אין להחמיר בזה. לסיכום: מותר ליטול ידיים במים חמים, וטוב שיתקררו מעט. ב. שאלה מפני מה תיקנו חכמים ליטול ידיים לפני הסעודה? תשובה לאכילת תרומה - הידיים צריכות טהרה על ידי נטילת ידיים, על מנת להרגיל את הכוהנים אוכלי התרומה ליטול ידיהם, התקינו חכמים נטילת ידיים לפני כל סעודה לכלל ישראל. ג. שאלה האם צריך ליטול ידיים לפני אכילת פירות? אין נוטלים ידיים לפני אכילת פירות ואף יש בכך איסור שמוסיף על דברי חכמים, אם ידיו מלוכלכות צריך לרחוץ ידיו, כגון שמקלף תפוז וידיו התלכלכו ירחצם מפני כבוד הברכה. אם הפירות רטובים צריך לנגבם או ליטול ידיים בנטלה כדין אכילת לחם אך ללא ברכה, הסיבה לכך שהידיים הנוגעים במשקים, חוזרים ומטמאים את הפירות. אומנם כתב התוספות: כיום איננו יכולים להקפיד בטהרה, ולכן לא חייבים ליטול ידיים לפני אכילת פירות רטובים, וכך כתב המגן אברהם: אין נוהגים ליטול ידיים ויש להם על מה שיסמכו, וכך נוהגים רבים מבני אשכנז, למרות שהמשנה ברורה פסק שחייבים ליטול ידיים לפני פירות ולדעת הגר"א אף צריך לברך על נטילה זו. מאכל עם פירות רטובים שנוהגים לאוכלו בכף ובמזלג אין צריך ליטול ידיים. סיכום: לפני אכילת פירות אין נוטלים ידיים, ואם הידיים מלוכלכות יש לרחצם, ובפירות רטובים שרגילים לאוכלם ביד או שינגבם או שייטול ידיים, ורוב בני אשכנז לא נוטלים ידיים לפירות, ויש להם על מה שיסמכו. ד. שאלה עד היכן צריך ליטול ידיים? תשובה: בגמרא מוזכרים דעות שצריך ליטול ידיים רק האצבעות! יש דעות שעד הפרק השני, ויש דעות המצריכות עד חיבור האצבעות לכף היד. אך זו הגירסה של חלק מהראשונים לעומת רוב הראשונים שגרסו בגמרא שצריך ליטול עד שורש כף היד, דהיינו בחיבור בין כף היד לזרוע. וכך נפסקה ההלכה וכך נוהגים למעשה אך שיש מצוקת מים או שיש תחבושת בכף היד ניתן ליטול עד סוף האצבעות. ה. שאלה מה יעשה אדם שאין לו מספיק מים לנטילת ידיים? תשובה מובא: ש"ייטול ידיו שחרית ומתנה עליהם כל היום כולו", דהיינו שייטול ידיו בהשכמת הבוקר או לארוחת בוקר ויעשה תנאי שהוא נוטל ידיו לכל היום, ויקפיד שישמור את ידיו נקיות, או שילבש כפפות שלא יצטרך עוד ליטול אותם. כתבו האחרונים שאינו מקיים בדרך זו מצוות נטילת ידיים. והסביר הרשב"א: מדוע מקפידים לעשות תנאי כדי שלא יתחייב בנטילה? כי חכמים חייבו נטילת ידיים לפני ארוחה ל"סתם ידיים" שלא ברור אם נקיות וכאשר עושה תנאי, מקפיד שהידיים יישארו נקיות. ו. שאלה כמה מים צריך לנטילת ידיים לאדם אחד, והאם כמה יכולים ליטול ידיים ביחד? תשובה למרות שראוי ליטול ידיים בשפע , המינימום ההכרחי הוא רביעית שהוא 86 סמ"ק. (כחצי כוס חד פעמית) וניתן ליטול בכמות זו לשני ידיים. מפני שמדין תורה דין רביעית הוא כמקווה לטבול בו כלים קטנים כמו מחט. וניתן בשעת הדחק שייטלו שני בני אדם שיניחו ידיים זה מתחת לידיו של זה, וכך ייטלו שניים 86 סמ"ק. אף על פי שלשני לא יישאר רביעית לנטילה נחשב כ"שיירי טהרה" ומותר כאשר נוטלים יחדיו.
עוד בנושא נטילת ידים, סעודה וברכת המזון

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il