שאל את הרב

  • הלכה
  • מנחה וערבית

זמן קריאת שמע של ערבית באמריקה

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

ט"ו מרחשון תשע"ט
שאלה
"הרב משה פיינשטיין מבאר באריכות באגרות משה או"ח ד סימן סב איך לנהוג בענין הזמנים באמריקה". מה דעת הרב משה פיינשטיין באגרות משה או"ח ד סימן סב בנוגע לזמני קריאת שמע של ערבית באמריקה? אם אני מתפלל בבין השמשות, האם עלי לחזור על שמע מאוחר יותר בלילה לפי רב משה? (צאת הכוכבים בערך בשעה 8:00 PM ובבית הכנסת שלי מתפללים בערך ב- 7:35 – 7:40. האם עלי לחזור על שמע מאוחר יותר בלילה?)
תשובה
הרב משה פיינשטיין זצ"ל דן במגוון רחב של נושאים הקשורים לצאת הכוכבים באגרות משה או"ח ד סימן סב, כגון מוצאי שבת סיום צומות ועוד. באגרות משה אבהע"ז ד סימן פד הוא כותב שזמן ק"ש דערבית בנוא יארק הוא ערך ג' רבעי שעה אחר שקיעה. לזמנים מדויקים יותר על פי מיקומך המדוייק ראה: http://www.myzmanim.com/default.aspx במקרה שלך, לכל הדעות אתה בהחלט צריך לחזור על קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים, זה כתוב בשולחן ערוך אורח חיים סימן רלה סעיף א, שאם קרא קריאת שמע לפני צאת הכוכבים חוזר וקורא אותה אחרי צאת הכוכבים בלי לחזור על ברכותיה. המשנה ברורה ס"ק ו מוסיף שזה מעיקר הדין ולא משום חומרא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il