ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

השמעת קול בשבת | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ז מרחשון תשס"ג

השמעת קול בשבת


הרה"ג דב ליאור

שאלה:
רציתי לשאול את כבוד הרב מס’ שאלות:
1. האם מותר בשבת להשמיע קול ע"י הכאה על שולחן תוך כדי שירה?
2. האם מותר לשרוק בשבת?
3. האם מותר למחוא כף בשבת שלא בשינוי?
או שאוסרים מגזירה שמא יתקן כלי שיר כמו שמצוין במשנ"ב

תשובה:
נושא זה של איסור 'סיפוק וטיפוח' המובא במשנה בביצה, אכן נפסק בשו"ע או"ח ס' שלט' לאיסור, וכן במש"ב. אמנם הרמ"א הביא שתי דעות, דעה ראשונה היא דדבר אסור ורק אין למחות במקילין דמוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין, והביא גם את דעת התוס' שבטלה הגזירה לדידן שאיננו בקיאין בכלי שיר. מכל מקום יש להתיר זאת בזמנינו גם על פי השו"ע. סברא זאת כותב בעל 'ערוך השולחן' בס' שלט' ונימוקו הוא שאופן ההכאה על גבי השולחן וסיפוק וטיפוח בידיים וברגליים בזמנינו שונה לחלוטין מהאופן בזמן בתלמוד, שם זה היה מותאם ביתר דקדוק למנגינה ובלווי כלי שיר והיה שייך למגזר שמא יתקן כלי שיר, וכיום ליכא למגזר אף לדעת השו"ע. כי לא על אופן כזה גזרו חז"ל, דהיינו לא היה זה כלל בכלל הגזירה. ולכן מותר להשמיע קול ע"י הכאה על השולחן וכן למחוא כף בשבת.
לגבי שריקה - בפה אין בעיה, ע"י כלי, משרוקית, אסור בשבת.

שוכתב משו"ת טלפוני

ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il