ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בקראון פלזה עם הרב שמואל אליהו והרב יוני לביא ושבת שירה עם הרב סבתו
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות בתנ"ך

שליחת יונה לנינווה

רפאל וסרטילכ"ה כסלו תשע"ט
127
שאלה
בספר יונה מסופר שה' שולח את יונה לנינוה ללא זכות בחירה, על פי רד"ק הוא חשב לברוח מלפני ה' ולא מפני ה' כלומר להיות רוח הנבואה, האם באמת ניתן לברוח מה' וממה בעצם ניסה לברוח?
תשובה
לשואל שלום, שאלה גדולה שאלת, וכיוונת לשאלתו של ה"אבן עזרא" (יונה א, א), שכתב: "יש לתמוה איך יעלה על לב חכם שידע ה' ומעשיו, שיחשוב לברוח מפניו והוא בידו והכל מלא כבודו? ואיך יתנבא מורה פי השם, והוא כתוב כי הוא הנביא?". ב"פרקי דרבי אליעזר" (פרק י) מבואר מעשה יונה כך: "דן יונה דין בינו לבין עצמו, אמר, אני יודע שזה הגוי קרובי תשובה הן, עכשיו עושין תשובה והקב"ה שולח רגזו על ישראל, ולא די שישראל קורין אותי נביא השקר, אלא אף אומות העולם, הריני בורח לי למקום שלא נאמר כבודו שם. אם על השמים, נאמר שכבודו שם, שנאמר: 'על השמים כבודו' (תהלים קיג, ד). על הארץ נאמר שכבודו שם, שנאמר: 'מלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו, ג). הריני בורח לי למקום שלא נאמר כבודו שם". כלומר בוודאי ידע יונה שאין לברוח מהשגחת ה', שהיא בכל מקום, וח"ו לחשוב שטעה וחשב שאין ממשלתו על הים, אלא כוונת בריחתו היתה מ'כבודו', דהיינו גילוי שכינתו על הנביאם, שזה כבוד ה' בעולם. והמלבי"ם (יונה א, ב) ביאר מדוע בחר יונה לברוח דווקא דרך הים ולא דרך המדבר, וכך כתב: "והנה בחר לרדת דרך ים ולא לברוח לחוץ לארץ דרך המדבר, מפני שהנבואה תחול לפעמים גם בחוץ לארץ... לכן עלה אל האניה, שחשב שבעת יהיה באניה לא תחול עליו רוח ה', אם מפני שיורדי הים דעתם בלתי מתישבת מצער הים עד בואם ליבשה כמו שאמרו חז"ל, אם מפני שאז לא יתבודד באשר היו על האניה עובדי אלילים, שכל זה תעכב בל תשרה השכינה עליו". יונה הנביא מסר את נפשו למען עם ישראל, שלא יתעורר עליהם קטרוג ח"ו כאשר אנשי ננוה יקשיבו לדבריו ויעשו תשובה. משום כך יונה ברח מהשראת השכינה, ובכך ביקש להסיר מעליו את השליחות. וכך דרשו חז"ל (מכילתא דרבי ישמעאל פרשת ב א): "תדע שאין השכינה נגלית בחוצה לארץ, שנאמר: 'ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה'' (יונה א, ג), וכי מלפני ה' הוא בורח? והלא כבר נאמר: 'אנה אלך מרוחך וגו' אם אסק שמים שם אתה וגו' אשא כנפי שחר וגו' גם שם ידך תנחני' וגו' (תהלים קלט, י)... אלא אמר יונה: אלך בחוצה לארץ מקום שאין השכינה שורה ונגלית, שהגוים קרובים לתשובה הן שלא לחייב את ישראל". בברכה נאמנה
עוד בנושא שאלות בתנ"ך
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il