שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

גואל הדם הנוקם

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ג אדר ב' תשס"ה
שאלה
כתוב בתורה: "לא תיקום ולא תיטור" אז איך מותר לגואל הדם לפגוע ברוצח שרצח בשגגה?
תשובה
הגמרא במסכת יומא דף כט אומרת שכל איסור נקימה ונטירה הוא דוקא בענייני ממון. אבל אם, למשל, פגעו בתלמיד חכם, הוא לא מחויב למחול על כבודו, והוא לא צריך לוותר. וכן אדם שהרגו את קרובו בשוגג, אין עליו איסור "לא תקום ולא תיטור".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il