ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה צניעות בלבוש

איפור ותכשיטים לנשים

258
שאלה
האם יש מגבלות הלכתיות לגבי איפור ו/או עגילים לנשים נשואות או רווקות?
תשובה
מצד אחד מוצאים אנו את דברי הגמרא במסכת יומא (ט: וכן הוא בשבת דף סב:) בשלילת איפור והתקשטות יתר, מקדש ראשון מפני מה חרב מפני ג' דברים שהיו בו ע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים... גלוי עריות דכתיב (ישעיהו ג, טז) "ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהן תעכסנה", יען כי גבהו בנות ציון שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה, ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות בקומה זקופה, ומשקרות עינים דהוו מליין כוחלא עיניהן, הלוך וטפוף תלכנה שהיו מהלכות עקב בצד גודל, וברגליהן תעכסנה א"ר יצחק שהיו מביאות מור ואפרסמון ומניחות במנעליהן ומהלכות בשוקי ירושלים וכשמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות ומתיזות עליהן ומכניסין בהן יצה"ר כארס בכעוס, (יש לציין שרש"י במסכת שבת ד"ה הלוך וטפוף, מדגיש שנשואות היו ולפיכך מספר בגנותן). ומצד שני אנו מוצאים במסכת תענית (כג.:) התייחסות חיובית לאשה שיצאה מקושטת, במעשה באבא חלקיה נכדו של חוני המעגל שכאשר העולם היה זקוק למטר היו נשלחים חכמים אליו והיה מבקש רחמים והיו הגשמים באים, פעם אחת היה העולם זקוק למטר שלחו חכמים אליו זוג חכמים כדי שיבקש רחמים שיבוא הגשם, הלכו לביתו ולא מצאוהו, הלכו לשדה ומצאוהו כשהוא עודר בשדה... כשהגיע לעיר יצאה אשתו לקראתו כשהיא מקושטת... שאלוהו חכמים מדוע כשהגיע לעיר יצאה אשתו כשהיא מקושטת אמר להם כדי שלא אתן עיני באשה אחרת. מדברי חז"ל אלו נמצאנו למדים שלכל זמן ועת, יש ואשה מתקשטת מאוד עבור בעלה ובמיוחד בביתה שהדבר ראוי מאוד, ומאידך ברה"ר יש לה להמנע מהתקשטות יתר שזה כמובן כולל גם את אופן האיפור וסגנון וגודל העגילים, למרות שגם ברה"ר יש לאשה להיות מכובדת ומותרת להתקשט אלא שיהיה בצורה מעודנת וצנועה. גם בנות שאינם נשואות צריכות להופיע בצורה מכובדת ומעודנת שמקדשת שם שמים, ובעת שבת מגיעה לפרקה חשוב שתתקשט קצת יותר אולם כמובן שיש תמיד להקפיד שלא להתבלט יתר על המידה שדבר זה נוגד את דרכי הצניעות. אולם חשוב לציין שאין כללים ברורים ומוגדרים ברבים מן הדברים משום שיש ודבר מותר או אסור על פי מנהג אותו מקום, שאם הוא מקובל ונפוץ הרי שזה אינו בולט ונחשב צנוע ומאידך דבר שנחשב צנוע במקום אחד יכול להיות בולט ולא צנוע במקום אחר בו הדבר אינו מקובל, ראה את דברי המשנה ברורה לגבי יציאת בתולות בשיער סתור (או"ח סימן עה ס"ק י).
עוד בנושא צניעות בלבוש
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il