שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

פגיעה/שריטה קטנה מאד ברכב

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ו טבת תשע"ט
שאלה
שלום. בחניה ברוורס המראה של הרכב שלי השתפשפה קלות ברכב שחנה לידי, שמתי לזה לב מיד והתיישרתי, אבל נשאר פס שחור קטנטן על הרכב החונה, כנראה ירד מהפלסטיק השחור שמסביב למראה של הרכב שלי, ירד גשם, אז לא היה טעם להשאיר פתק עם פרטים שוודאי היה נרטב ורק צילמתי בזריזות את המספר של הרכב כדי שאולי אוכל למצוא את הבעלים ע"י מספר הרכב. האם יש ליצור קשר גם בפגיעה קלה כ"כ. יש לציין שהרכב נראה שמור. תודה רבה.
תשובה
שלום וברכה! מתוך שאלתך ניכר שהינך נזהר ברכוש הזולת, ישר כח! אם אכן הצבע ירד מהפלסטיק של המראה שלך ולא מהצבע של בעל הרכב והדבר ניתן להסרה בקלות, ואפ' אם נאמר שהצבע אינו מהמראה אלא יש סריטה קלה בצבע, מ"מ לפי התיאור הנ"ל נראה שהסריטה קלה מאד, ולכן למעשה אם אין בכך ירידת ערך ואין רגילות לתקן דבר כזה באותו סוג של רכב (כגון רכב לא חדש ולא שמור) - אין חובת תשלום. אולם ראוי ונכון להתקשר ולדווח על הדבר ולברר שאכן זו המציאות, וכמובן לבקש מחילה, אא"כ יש חשש שאותו אדם רמאי או אלים וכד' שיכולים חלילה רק להנזק מכך (ראה בהרחבות). הרחבות: לכא' היה נראה לדמות את הדבר לדברי הפוס' וטעמיהם הנסובים סביב סוגיית השף מטבע של חברו בגמ' בב"ק, עי' רמ”א חו"מ סי' שפ"ו סע' ג' שפטור מדיני אדם וחייב כדי לצאת ידי שמיים כיון שאינו נחשב כגרמי אלא כגרמא, וכן דעת רוב הפוס' וכ"פ הש”ך שם בסק”א ובס"ק ז', ודלא כשו"ע שם ע"פ הרמב"ם שדין גרמא כדין גרמי (סמ"ע שם). ובש"ך סק"ז מביא יש"ש שפטור בשף מטבע משום שלא חיסר בגוף החפץ אלא הותירו שלם ואפשר לתקנו או משום שרק הפחית שוויו אבל גוף החפץ לא השתנה כלל. והנפק"מ במזיק כלי כסף וזהב באופן שרק קלקל צורתם. הקצות ס"ק י"א מביא עוד טעם לפטור משום דהוי היזק שאינו ניכר. מכאן ניתן לדמות לכא' לרכב שאם פיחת צורתו מעט בלא לחסר ממנו או שנצבע מעט בצבע הניתן להורדה - שפטור (עי' ספר משפט כהלכה סי' שפ"ו). ולפי האמור נראה שלפנים משורת הדין בפשטות חייב, אולם לדעת הנתיבות סי' ש"מ סק"ג משמע שלעולם המזיק חייב בתשלום הוצאות תיקון של חפץ שניתן להחזירו לקדמותו. עם זאת אדם יכול לטעון קים לי כש"ך. ואם חיסר אפ' מעט כתב הקצוה"ח סק"י וס"ק י"ב בשם תוס' - שחייב לשלם על כל הפחת. ויש להוסיף שאם הרכב אינו חדש והוא מלא סריטות אין אפשרות לחייב תשלום על כך אא"כ יש רגילות לתקן דבר כזה או שהדבר גרם להורדת ערך הרכב ועדיין צ"ע. מ"מ מקובל להורות ע"פ מש"כ החזו"א בב"ק סי' ו' אות ג' שאם המציאות שהסבירות שאדם לא מתקן נזק כזה וגם אין ירידת ערך המחירון של הרכב - פטור מלשלם ואפ' לצי"ש, וזת"ד שם: "...אבל אם עשה חפירות עמוקות שאין דרך בני אדם למלאתן שיעלו ביוקר מאד ודרך בני אדם לסבלן אז אי אפשר לו לתבוע למלאתן אלא יכול לתבוע פחת החצר וזו תביעת ממון ונראה דמודה בזה הרמב”ם וכו'". במקרה שנעשה נזק שמוריד מערך המחירון או שיש סבירות שאנשים מתקנים נזק כזה, אם הדבר ניתן לתיקון - צריך לשלם את עלות התיקון. ואם הנזק אינו עומד לתיקון - צריך לשלם את ההפרש שבין המחיר לפני שנעשה הנזק לבין המחיר העכשוי (יעו' שו”ע שם שפ"ז ש"ך ונוש"כ). * אציין ששמעתי עצה פרקטית ומאד זולה שאיני יודע אם בעלי הרכבים מודעים לה, יש מטלית פלא זולה שקונים במיוחד עבור הורדת צבע או טשטוש סריטה והדבר חוזר ממש לצבע המקורי, ובנוסף יש ערכה לתיקון פח רכב. * כמו כן במידה ואכן יש חשש לרמאות וכד' מומלץ לפנות דרך גורם מתווך לנפגע. בברכה רבה, הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il