שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • יחס לספרים שונים

מורה נבוכים - רלוונטי לדורנו?

undefined

רבנים שונים

ח טבת תשע"ט
שאלה
שלום הרב אני לומד בישיבה במורה נבוכים לרמב"ם, יש לי שתי שאלות בעניין אחד... א. מי הוא "הנבוך" עליו מדבר הרמב"ם? (הגדרתו קשה לי ולשון הרמב"ם לא ברורה לי) ב. האם הקושי של הנבוך" רלוונטי לימינו?
תשובה
שלום וברכה בפתיחת הספר מגדיר הרמב"ם את התלמיד "הנבוך" ואת מבוכתו: "אין מטרת ספר זה להסביר את[ל] כולם -לציבור הרחב, ולא למתחילים בעיון ולא ללמד את מי שעיין במדע התורה בלבד...מטרת הספר הזה להעיר לאדם דתי, אשר נקבעה בנפשו והושגה באמונתו אמיתת תורתנו, והוא שלם בדתו ובמידותיו, ועיין במדעי הפילוסופים וידע משמעויותיהם והשכל האנושי משכו ... אך מנעוהו מכך פשטי התורה." כלומר לדברי הרמב"ם נכתב הספר לתלמיד אשר קיבע אמונת ה' בקרבו, קיבע אמונתו באמיתות התורה (ברור לו שתורת משה אמת) והוא שלם במידותיו. אותו תלמיד עיין בחוכמת הפילוסופיה ובמדעי הטבע (חכמת הטבע-פיזיקה) ומצא עצמו נבוך -חסר תשובה, אין החכמה שלמד מתיישבת עם פשטי התורה (הכתוב בפשט התורה). "מכך הוא נשאר נבוך ונדהם. או שילך בעקבות שיכלו וישליך מעליו מה שידע שמות, ביודעו שהוא משליך מעליו יסודות התורה, או שישאר עם מה שהבין ולא ילך אחר שיכלו" לענ"ד מבוכתו של הנבוך לא תמה, מימי המורה ועד עתה (למעלה מ800 שנה) התעצמה מבוכת החכם - השׁם דרכיו במשקולת החכמה-המדע ויראת ה'. במאות האחרונות אנו עדים להתרחבות ולהתעצמות ידיעות האדם את הטבע (חכמת הטבע במובנה הרחב) הכוללת את כל הצדדים הפיזיים של החיים -תולדות העולם, תולדות העולם והיצירה וגם עתה מוצא החכם עצמו נבוך אל מול פשטי המקראות, חש נבוך אל מול "סיפורי בראשית" תולדות העולם, תולדות בני האנוש והלאומים ומבקש מזור לשאלותיו... הגם שקושיותיו ותשובותיו של הרמב"ם נסובו בעניין השמות/ התארים/ הסמלים בתורה ובנביאים, דבר שבעבורנו-המורגלים בחשיבה סימבולית (משל ונמשל) (כלומר ברור לנו ש "ויתעצב ה' אל ליבו" אין כוונתו שלה' יש לב...) לא קשה. דרכי הפתרון אותם מציע הרמב"ם "לנבוך" רלוונטיים גם לת"ח הנבוכים בני זמננו והמעמיק בהם תבוא עליו ברכה. מטבע הדברים עניתי בקצרה, במידת הצורך ארחיב... בברכה הרב ניר טיבי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il