שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • משחקים וספורט

שימוש במשקולות רגלים בשבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י טבת תשע"ט
שאלה
שלום וברכה, כדי לחזק את העצמות הומלץ לי על הליכה ושימוש במשקולות רגלים. המשקוליות הן למעשה שקיות בד המלאות בחומר עם משקל. מקיפים אותם סביב מעל אזור העקב וסוגרים עם סקוטש. האם מותר ללכת בשבת בתוך הבית עם משקוליות אלה? והאם במקום עירוב מותר ללכת איתן גם מחוץ לבית? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום רב לשואל היקר! יש איסור להתעמל בשבת. אולם תרגילים פשוטים וקלילים מותר לעשות אם אינו מזיע והדבר עונג לו, ויש מחמירים גם בכך. כאשר משתמשים במכשירים המסייעים לחיזוק שרירי הגוף כגון משקולות וכד' הדבר חמור יותר. לכן למעשה יש להחמיר. ראוי לציין שתמיד יש לבחון אם אנו לא פוגעים חלילה בכבודה של השבת שהיא לנו "מנוחת אהבה" ולכן יש להמנע מלעשות בה דברים הסותרים את מהותה (ועי' עוד במקורות, וכן לגבי עירוב). מקורות: יעו' משנה שבת קמז: "אבל לא מתעמלין" ובראשונים שם, ובשו"ע שכ"ז, ב' ומ"ב שם שיש בדבר עובדין דחול, ועי' שו"ע שכח, מ"ב שאם מזיע יש בכך משום רפואה האסורה בשבת. ועי' שו"ע ש"א ובמ"ב שם סק"ז גבי המתענגים במרוצתם, והיתר טיול אפ' כוונתו לרפואה כיון דלא מוכח שנעשה לרפואה. ועי' אורחות שבת ח"ב פ"כ הע' רכ"א שלקבוע עצמו להתעמל לצורך רפואה או שיפור הבריאות אסור. ועי' צי"א ח"ו, ד' גבי מכשירים לחיזוק השרירים, ומש"כ בשש"כ י"ד, ל"ח ובהערה ק"ה שם, ומש"כ שאין לעסוק גם בריפוי בעיסוק וכו', ועיי"ש בהערה שהוסיף ב* שהדבר תלוי במצבו הגופני של האדם לכן בכל מקרה יש לדון לגופו. ובשש"כ פט"ז כתב בהערה צט בשם הגרשז"א שאם נהנה מההתעמלות יש לומר דשרי. אולם יעו' בשו"ת אבנ"י ח”ב סימן ל”ג שחילק בין הנאה מהריצה עצמה לבין הנאה שבאה לאחר זמן כגון הרמת משקולות וכד' שכעת ודאי שאינה נקראת הנאה ויש לאסור. בנידון השא' אם המשקולות קטנות ומכוסות בבגד יש מקום להקל אם הדבר נצרך ונעשה באופן יומיומי, כיון שהדבר נעשה ממילא, ולכא' אין בכך עובדין דחול (ע"פ צי"א שם) עם זאת תמיד יש לשקול היטב אם אין חלילה פגיעה בכבודה של השבת. לגבי יציאה מחוץ לעירוב עם המשקולות יעו' שו"ע סי' ש"א ונוש"כ, ממילא עולה שהמשקלות הם לא חלק מהלבוש ולא תכשיט - ולכן אסור לצאת איתם מחוץ לעירוב, כמו"כ גם בתוך העירוב אם הדבר גלוי יש בכך בעיה כאמור לעיל מלבד דין התעמלות בשבת קודש. בברכת השבת, הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il