שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • מידות ותיקונן

האם על אינו יהודי אומרים ז"ל - מידת הכרת הטוב

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"ד טבת תשע"ט
שאלה
האם על אינו יהודי אומרים ז"ל? מדובר על אדם שעשה עימי חסד?
תשובה
מידת הכרת הטוב היא ערך יסודי מעיקרי האמונה רואים בפרשתנו (פרשת וארא) שמשה מקבל ציווי על מכת הדם שתעשה על ידי אהרן מפני שניצל על ידי המים, וכן מכת כינים שהטמין את המצרי, מכאן לומדים שצריך להכיר אפילו לדומם. וכן ראינו הכרת תודה לכלבים שלא חרצו לשונם לבני ישראל, וכן מצוות פטר חמור כהוקרה לחמורים שנשאו את בני ישראל בצאתם ממצרים. ועוד ראינו שמשה התקשה לעזוב את בית פרעה שהכניס אותו לביתו. ויש בכך חובה של המקבל לא לגרום צער למי שעשה עימו חסד. וכתב רבינו בחיי - "כל הכופר בטובתו של חברו סופו שיכפור בטובתו של הקב"ה" דוגמאות נוספות רבות המובאות בתורה: יוסף עושה חסד עם הכמרים במצרים. המרגלים עושים חסד עם רחב, החת"ס - מסביר מדוע עם ישראל לא נלחם מול המצרים ביציאת מצרים מפני הכרת תורה. וכן כתוב בתורה לא תתעב מצרי כי גר הייתה בארצו. לכן בוודאי שחייבים תודה לכל מי שעשה חסד הן במישור האישי והן במישור הציבורי, ובוודאי כאשר עשה עמך חסד לומר עליו זכרונו לברכה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il