ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מפיצים תורה בקליק - הצטרפו אלינו!
שאל את הרב שבת ומועדים ספר שמות

הגרסאות של עשרת הדברות

הרב רפאל וסרטילז אייר תשע"ט
86
שאלה
איזו גרסת 10 הדברות יותר נכונה? הראשונה או השניה? ומדוע יש סתירות ביניהן?
תשובה
לשואל שלום, בשאלתך החשובה נחלקו גדולי המפרשים. יש הסוברים, שכל הלשונות שנוספו בדברות האחרונים, גם הן דבר ה' לישראל במעמד הר סיני, ואין בדברות האחרונים כל שינוי מהנאמר בסיני. ולזה התכוונו חז"ל באומרם: "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו" (ראש השנה כז ע"א). לדבריהם, נאמרו הדברות על ידי הקב"ה, גם כפי שהם כתובים בפרשת יתרו וגם כפי שהם כתובים בפרשת ואתחנן (רה רש"י סנהדרין נו ע"ב ד"ה כאשר; שו"ת מהר"ם אלשקר סימן קב). אחרים חולקים עליהם (ראה תפארת ישראל פרקים מג-מד וגור אריה שמות כ, ח; דברים ה, יב; מעשי ה' פרשת יתרו פרק ז), וסוברים שלא נאמרו הדברות אלא בנוסח אחד בלבד, וכלשון הדברות בפרשת יתרו, והתוספות שבדברות האחרונות, הן מדברי משה שהוסיפן כדי לבאר את הדברים. אמנם הלשונות המתחלפות בין הדברות הראשונים לאחרונים, כמו 'זכור' ו'שמור', וכן 'שווא' ו'שקר', בוודאי נאמרו כולן בסיני, וכדברי חז"ל (ראש השנה כז ע"א; ירושלמי נדרים פ"ג, ה"ב), שנאמרו בדיבור אחד. לגבי שינויי הלשון שבין הדברות הראשונים לאחרונים ראה פירוט נרחב בספר "תרי"ג מצוות השלם - עשרת הדברות" (עמ' 45). בברכה נאמנה
עוד בנושא ספר שמות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il