שאל את הרב

  • הלכה
  • ק"ש שעל המיטה ותיקון חצות

הפסק אחרי קריאת שמע שעל המיטה

undefined

הרב אלישיב קפקה

י שבט תשע"ט
שאלה
שלום, אני עושה קריאת שמע כל יום והשאלה שלי היא אם עשיתי קריאת שמע וקמתי אחר כך לשירותים לפני שנרדמתי אני צריך לעשות שוב קריאת שמע?
תשובה
בס"ד שלום וברכה, לכתחילה אכן ראוי להצמיד בין ברכת המפיל לשינה, ולתכנן שכל העיסוקים יקדמו לזה. אך אם התעורר צורך כגון שירותים, מותר ללכת וכמובן לברך אשר יצר, ולאחר שחוזרים לישון לומר שוב פרשה ראשונה של שמע. הרחבה: הגמרא בברכות (ס, ב) אומרת שההולך לישון מברך המפיל. וכ"פ להלכה שו"ע (או"ח רלט, א). הרמ"א כתב שראוי להצמיד את ברכת המפיל לשינה, אך כתב המשנה ברורה (ס"ק ד) שאם יש צורך כלשהו לדבר או לאכול, מותר אך יחזור ויקרא פרשה ראשונה של שמע. הטעם לדין זה נובע ממהותה של ברכת המפיל. יש דעה האומרת שדין ברכת המפיל היא כמו ברכת הנהנין שצריכה להיות סמוכה ממש לשינה, ולכן ראוי לברכה רק על סף הירדמות. אמנם דעת רוב האחרונים שברכה זו דומה יותר לברכות השבח, כעין ברכות השחר שהן בלשון הראשונים 'ברכה על מנהגו של עולם'. ולכן, אין עיכוב בהצמדת הברכה לשינה. אמנם, אם ודאי לאדם שלא ירדם אין לברך כיון שסוף סוף נוסח הברכה משבח את ה' על כך שהוא 'מפיל חבלי שינה על עיני', ותקנו חכמים לברך רק במי שעניין זה שייך בו בסמיכות לברכה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il