שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שימוש בפלטה

חימום על גבי אח (תנור עצים) בשבת

undefined

הרב אלישיב קפקה

ט"ז שבט תשע"ט
שאלה
אני רוצה לחמם אוכל מבושל בשבת על גבי אח, חימום ביתי המוסק על ידי עצים. השאלה האם זה מותר או שיש חשש שמא יחתה בגחלים? אולי יש חשש שמא יפתח את פתחי האורור לכניסת חמצן לאש? תודה רבה!!!!
תשובה
בס"ד שלום רב, שאלת חכם חצי תשובה. בישול אוכל אסור בשבת אך חימומו בלבד מותר, ואפילו לרמת חום גבוהה. אך חכמים התירו חימום זה בתנאי שלא יהיו בו אחד משני חששות הבאים: א. חשש שמא יחתה. ב. נראה כמבשל. ולכן, במקום שאין את שני החששות הנ"ל הדבר מותר. א. מבחינת חשש החיתוי צריך לדאוג שהגחלים יהיו גרופים או קטומים. היינו שתוציא את הגחלים או תכסם בעפר. אך יש להניח שלא יעשו כן משום שאחרת הבית לא יתחמם. אם כן אפשרות נוספת היא לנעול את הדלת באח דרכה מכניסים את העצים. כמו כן, אם יש חשש שאכן הזזת הכלי מהפתחים תביא לידי הגברת האש מיידית, אזי הדבר אסור (שו"ע או"ח רנט, ז; ובמשנה ברורה ס"ק כא). וצריך למצוא מקום על התנור בו אין הפתחים נסתמים. ב. מבחינת נראה כמבשל, כיון שאין דרך לבשל ממש על תנורי הסקה מעץ, יש לדון את התנור כמו פלטה, ומה שאתה נוהג לעשות בפלטה עשה בתנור זה.(י"א שצריך הפרדה בין הפלטה לכלי משום שהנחת הכלי על מקור האש דומה לבישול. וי"א שאין צריך הפרדה בפלטה משום שאין כלל דרך לבשל עליה). בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il