שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הכותל והר הבית

לקחתי אבן מהכותל

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"א שבט תשע"ט
שאלה
שלום לרב, אדם שנפלה עליו אבן מהכותל בעודו מתפלל, ולקח איתו את האבן לביתו האם צריך להחזירה?
תשובה
יש בה קדושה וחשש מעילה וצריך להחזירה. מצרף חלק מתשובת שו"ת אגרות משה (ד,סג)בנושא: אם מותר לקחת חתיכה מאבני הכותל המערבי למזכרת ומצד איסור מעילה באבני הכותל - הא ודאי גם במה שלקחו לרשותו אף בלא הנאה איכא האיסור, דהא מעילה איכא על הוצאה מרשות הקדש אף בלא הנאה, יג. האיסור שיש בנטילת אבנים מן הכותל מצד "לא תעשון כן" וגם פשוט שנוסף לאיסור מעילה ואיסור לאשתמושי ביה הדיוטא, איכא איסור חמור של לאו ש"לא תעשון כן", שהוא לאו לנותץ אבן מן ההיכל ומן המזבח ומן העזרות. והוא ברור שהוא אף מעזרות של הר הבית. ואחר שגמרתי מענייני הלכה בקדושת הכותל, אוסיף שהוא פלא בעיני על שלא גער כתר"ה בשואל, כי הרי אין דבר רע יותר מזה - אף בלא ענייני האיסור. וכי הוא רק איש אחד בעולם, והרי יש כמה מיליוני אנשים בעולם שהיו רוצים בזה, ואף לשלם על זה הרבה כסף. דכי גרע זה לאינשי שיש שמשלמים בעד מטבע פענא אחת ישנה כמה אלפים, וכל שכן בעד דבר שהוא יותר מאלפיים וג' מאות שנה, ובפרט שהוא דבר שבקדושה. ואם כן לא יספיק כל הכותל לחלק אפילו לחתיכות קטנות שבקטנות - ויחריבו גם את הכותל שהשאיר השם יתברך לזיכרון, ומשאר טעמים הכמוסים להשי"ת, עד שלשון מדרש רבה שמות הוא: שנשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייחרב לעולם. ואיך עלה על דעתו של אדם שומר תורה ומצות שיהיה לו עוד מצווה בזה, בעוד שיש איסורים חמורים כאלו שאיסור מעילה ואיסור נתיצה, ולבד האיסור הוא עול גדול מאד על המחשבה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il