שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

גמרא ברכות טו.

undefined

הרב חיים שריבר

א אדר א' תשע"ט
שאלה
במסכת ברכות טו. הגמרא שואלת על המשנה בתרומות המובאת שם בדף (חרש המדבר ואינו שומע) לפי איזה תנא היא, רבי יוסי או רבי יהודה (במשנה שלנו) , הגמרא מוכיחה שאינה לפי רבי יהודה מכיון שרבי יהודה " אפילו לכתחילה נמי יצא"... ואינה רבי יוסי מכיון שלפני כן אמרנו שרבי יוסי סובר אפילו דיעבד נמי לא (וזאת לומדים מלשון המשנה "הקורא" בדיעבד) מיד לאחר מכן (4 שורות לפני השורות המתרחבות) אומרת הגמרא "במאי אוקימתא?" (את המשנה בתרומות) "כרבי יוסי"... על כך אני שואל... איך כרבי יוסי? הרי לפני כן אמרנו שרבי יוסי סובר שאפילו בדיעבד נמי לא יצא... והמשנה בתרומות אומרת שחרש יוצא בדיעבד... השאלה היא על המשפט הזה... במאי אוקימתא... הסותר את הנאמר לפני כן...
תשובה
שלום הגמרא מבארת שלפי רבי יהודה אפילו לכתחילה יוצא ידי חובה הקורא את שמע ולא השמיע לאוזנו, וכאמור בגמרא מדובר במילי דאורייתא (קריאת שמע) וק"ו שבענייני ברכות שהם מדרבנן שיוצא. המשנה בתרומות היא כדעת רבי יוסי שבדיעבד יצא כיון שמדובר בענייני ברכות שהם מדרבנן ואילו בענייני דאורייתא כגון: קריאת שמע לדעת רבי יוסי לא יצא אף בדיעבד. הגמרא לא מקבלת את ההבנה שלפי רבי יוסי אפילו דיעבד נמי לא יצא בין בדאורייתא ובין בדרבנן ואילו לפי רבי יהודה הן בדאורייתא והן בדרבנן לכתחילה לא ובדיעבד יצא ידי חובה כיון שלשון המשנה "הקורא" שמשמע שמדובר על דיעבד נאמרה כדי להודיעך כוחו של רבי יוסי שאף בדיעבד לא יוצא ידי חובה בענייני דאורייתא. א"כ המשנה בתרומות היא כרבי יוסי לפי שלב זה בגמרא. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il