ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
אל תפספסו! סופ"ש הכנה לימים הנוראים מבית אתר ישיבה
שאל את הרב הלכה ברכה אחרונה

אכל כזית משבעת המינים וחצי זית משאר פירות

שאלה
שלום לרב. מה הדין אם אני אוכל כחצי כזית מפרות שבעת המינים, חצי זית משאר פירות וחצי זית מפירות האדמה, האם צריך לברך "על העץ" או בורא נפשות? אם ברכתי בורא נפשות במקום מעין ג' האם יצאתי ידי חובה? תודה מראש
תשובה
שלום וברכה! א. אדם האוכל פירות משבעת המינים בשיעור המחייב ברכה אחרונה (כזית) ופירות משאר מינים - מברך ברכת "על העץ" על שניהם. ב. אם אכל חצי זית מפירות שבעת המינים וחצי זית משאר פירות - מברך בורא נפשות. ג. בנידון השאלה, מברך על העץ (כמבואר באות א.). ד. חשוב לציין שאף אם אדם טעה ובירך על העץ במקום בורא נפשות (אות ב.) - יצא ידי חובה. ואפילו אם אכל פירות שאינם מז' המינים וברך "על העץ" - יצא ידי חובה. ה. במקרה שאדם ברך "בורא נפשות" במקום "על העץ" נחלקו בכך הפוס' האם יצא יד"ח בדיעבד. למעשה ספק ברכות להקל ואין לברך אח"כ "על העץ". מקורות: לגבי שאר פירות שנפטרים בברכת על העץ, עי' שו"ע סי' ר"ח, י"ג. והטעם מבואר במ"ב שם ס"ק ס"ג משום שלא קבעו לשאר פירות ברכת מעין ג' מפני שאינם חשובים כל כך, אך כשמברך אותה בלאו הכי, ברכה זו פוטרת גם אותם. ולגבי אכילה פחות מכשיעור של פירות מז' המינים ושאר פירות שמברך כברכה הפחות חשובה מביניהם, יעו' מ"ב ר"י סק"א. לגבי הנידון בשאלה, אף שיש מקום לומר שחצי זית שברכתו אדמה מצטרף עם חצי זית שברכתו עץ, מ"מ יש לברך מעין ג', כיון שהתחייב בברכה זו, ומחמת חשיבותה שאר פירות נפטרים על ידה. וכ"כ בס' שלמי תודה הל' ברכות מ"ז, בשם הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. לגבי המברך על העץ על שאר מינים שיצא, כן מבואר במ"ב ר"ז סק"א. לגבי ברכת בורא נפשות אם היא ברכה כללית כמו "שהכל" נחלקו בכך הפוס' מדברי המ"ב (ר"ח ס"ק ס"ב, ר"ב ס"ק מ"ב וס"ק נ"ה) עולה שאינו יוצא אפ' בדיעבד ויש לברך אח"כ מעין ג'. אולם יעו' מג"א ר"ב ס"ק כ"ו בשם כנה"ג, וכה"ח ר"ב ס"ק ע"ט שברכת בורא נפשות היא ברכה כוללת כעין ברכת שהכל. ולמעשה במח' זו אמרינן סב"ל ויצא בדיעבד יד"ח, וטוב שיברך ברכת מעין ג' ויהרהר שם ומלכות בלבו כמבואר בפוס' בכמה מקומות כהנהגה טובה ונכונה. תזכו לרוב ברכות מן שמיא,
עוד בנושא ברכה אחרונה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל בהמשך לשאלה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il