שאל את הרב

  • הלכה
  • טבילת כלים

טבילת כלים

undefined

הרב רואי מרגלית

י"ג אדר ב' תשס"ה
שאלה
לרב שליט"א שלום, בעניין טבילת כלים - מס’ בירורים בידינו: א) מה הגדר של קניה מנוכרי המחייבת טבילה - האם קניה דווקא או אפי’ אם קונה מישראל הכלי והנוכרי רק ייצר את הכלי? ב) ומה הדין בקונה כלי שיצרו ישראל מנוכרי? ג) מה באשר לטבילת כלי פורצלן - שמענו שיש המתירים שא"צ לטובלן - מה הדין וכיצד ראוי לנהוג? ד) מה הדין בכלי פיירקס ודורלקס?
תשובה
א. כלי שהיה באיזה שהוא שלב מייצורו ועד מכירתו ללקוח בבעלות של גוי חייב בטבילה. ב. כנ"ל חייב בטבילה. ג. כלי פורצילן יש מחלוקת בין האחרונים: השאילת יעבץ, הכנה"ג, הדרכ"ת והגר""מ פיינשטיין פסקו שאין צריך טבילה, אך האו"ה, הפמ"ג וערוה"ש פסקו שצריך טבילה, ולכן נוהגים להטבילם בלי ברכה. ד.כלי זכוכית חייבים בטבילה בברכה מדרבנן. ובכלל הזכוכית: דורלקס, פיירקס, יינה גלאס קורל אקרופל. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il