שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חוץ לארץ

טיול בחו"ל

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י"ב מרחשון תשס"ג
שאלה
מהי הסיבה הרעיונית לאיסור יציאה מהארץ לשם טיול בחו"ל עם מטרה ברורה לחזור?
תשובה
חכמים גזרו טומאה על ארץ העמים. אוירה טמא, עפרה טמא ולא ראוי להיטמא. הערך של קיום מצווה בארץ ישראל גדול הוא לאין ערוך מערך של קיום מצווה בחו"ל ועל כן אי אפשר להפסיק קדושת המצוות אפילו באופן זמני הדר בחו"ל כאילו עובד עבודה זרה וכמי שאין לו אלוה, ואיך יסכים אדם להיות כעובד עבודה זרה אפילו באופן זמני? למרות כל זאת לפעמים יש הכרח לצאת מצד הבריאות הגופנית או הנפשית (או סיבה אחרת) וההכרח לא יגונה. כשהאדם מבין זאת אזי גם אין בזה איסור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il