שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • דיני ממונות בעקבות גירושין

החזקת ילדים גירושין ומזונות

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ד ניסן תשס"ה
שאלה
1 .מה טעמי ההלכה לחיוב האב בתשלום מזונות? 2 .האם ניתן לכפות אב שאינו אמיד, או ללא יכולות כספיות אלמנטריות, בתשלום מזונות? 3 .מדוע לפי ההלכה בבחינת אומד מעמדם הכלכלי של הנשים בדורינו זה, לא יחויבו הנשים בתשלום מזונות באופן שוויוני לגבר. מדוע לא תחויב האישה בלבד בתשלום מזונות ילדים ובעלה, כאשר האישה היא המפרנסת היחידה והבעל לומד בכולל?
תשובה
חיוב מזונות נקבע ע"י חז"ל, וזה מובא כבר במשנה ובגמרא. מדין הגמרא, האב חייב במזונות ילדיו עד גיל 6, ותיקנו בדורות מאוחרים יותר עד גיל חמש-עשרה, ואחר-כך הוסיפו עד גיל שמונה-עשרה. חיוב מזונות כולל את כל ההוצאות השוטפות בכדי שהילד יוכל להתקיים ולחיות. לא חייבו את האישה במזונות, משום שעל-פי ההלכה האישה לא חייבת לצאת לעבוד, ואינה חייבת להביא פרנסה הביתה. מה שנשים כיום יוצאות לעבוד זהו מרצונן החופשי ולא מכוח חיוב של חז"ל, ולכן אי-אפשר לכפות עליהן לשלם מזונות, כי הן לא אמורות להיות מביאות הפרנסה לבית. למרות זאת, תמיד התחשבו במצבו הכלכלי של האב, וחייבו אותו במזונות בהתאם ליכולתו. ומה שהוא לא יכול לזון את ילדיו, נופל על כתפי הציבור, וזה נחשב בגדר של צדקה שהציבור חייב בה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il