שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משחקים והימורים

משחקי קלפים בפורים על כסף

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ג אדר ב' תשע"ט
שאלה
שלום האם מותר לשחק בפורים משחקי קלפים על כסף? בשילוב שירה דברי תורה ואכילת מגדנות. תודה
תשובה
בס"ד שלום וברכה, משחקי קלפים בכסף אסורים שנה משום שהמתחייב לא תמיד גומר בדעתו להקנות את הכסף כיוון שחושב שינצח ויש בזה בעיה של גזל מדרבנן. ואף אם משחק בלא כסף יש בעיה שעוסק בדברים בטלים כדברי הרמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ו יא: "והמשחק בקוביא עם הגוי אין בו איסור גזל אבל יש בו איסור עוסק בדברים בטלים שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ובישובו של עולם". ואף שמצאנו שיש דברים שהותרו בפורים כדברי הרמ"א (שולחן ערוך סימן תרצו, ח): "ומה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים, וגבר לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר, אין איסור בדבר מאחר שאין מכוונין אלא לשמחה בעלמא; וכן בלבישת כלאים דרבנן. וי"א דאסור, אבל המנהג כסברא הראשונה. וכן בני אדם החוטפים זה מזה דרך שמחה, אין בזה משום לא תגזול, ונהגו כך, ובלבד שלא יעשו דבר שלא כהוגן על פי טובי העיר". ההיתר הוא רק בדברים שהם חלק מהותי משמחת הפורים כגון שתייה שאם יחייבו על נזק אדם לא ישתכר. וכן כיוון שיש מנהג להתחפש נהגו להקל בזה (ויש הרבה שחולקים וסוברים שאין להקל בכלאים וכן שאיש ילבש בגדי אשה נהגו להקל רק בבגד אחד ולא כל הלבוש). אך משחקי קלפים אינם חלק מהותי משמחת פורים. וכן מצאתי שכתבו רבי חיים פלאג'י בספר החיים וכן בספר יסוד התשובה יח שאין לשחק במשחקי קלפים בפורים. יש למצוא איך לשמוח ולרומם את האווירה בתוכן ולא בדברים בטלים. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il