שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • קריאת המגילה

הסברים והפעלות בתוך קריאת המגילה

undefined

הרב שמואל אריאל

י"ג אדר ב' תשע"ט
שאלה
שלום! בקהילה שלנו (בדרום אמריקה) רוב האנשים בקושי יודעים עברית. בקריאת התורה בכל שבת, אנחנו מוסיפים בין עולה לעולה הסברים ושאלות על הפרשה, וכך אנשים מבינים ומתחברים לפרשה. האם יש אפשרות לעשות דבר דומה בקריאת המגילה, לעצור ולתת הסברים על המגילה וכדומה?
תשובה
שלום וברכה! הדבר מותר, אך יש לשים לב לדבר רק במה שקשור למגילה ולא לעבור לדבר בעניינים אחרים. אם אירע שדיברו בעניינים אחרים, אין זה פוסל את הקריאה. הרחבה ומקורות: במשנה (מגילה ב', ב) נאמר שמי שקורא את פסוקי המגילה בתוך כדי דרשה על מגילת אסתר, אם התכוון לצאת ידי חובה בקריאה הזו (ולא רק לדרוש דרשה), יצא. (כמובן מדובר שהדרשן קורא ממגילה כשרה, כפי שהיה בזמנם, שכל הספרים היו כתובים על קלף במגילות.) מדברי המשנה הללו עולה שמי שמפסיק באמצע קריאת המגילה ומוסיף הסברים וכדומה אין זה פוסל את הקריאה. אך האם מותר לעשות כך לכתחילה? ברא"ש (מגילה פרק ב' סימן א) דן בכך, ובתחילה מעלה אפשרות שאין לעשות כך לכתחילה. הקריאה הזו כשרה בדיעבד, כמו מי שהפסיק באמצע הקריאה בדיבורים אחרים, שיצא ידי חובה אך לכתחילה אין לעשות כך. (יש להבהיר, שמי שהפסיק בדיבור באמצע קריאת המגילה, יצא ידי חובה רק אם לא הפסיד מילים מן הקריאה, כגון אם הוא מדבר בזמן ההרעשה ב"המן" ולא בזמן הקריאה עצמה.) אך בהמשך מביא הרא"ש את דברי הירושלמי (מגילה פרק ב' הל' ב) האומר: "ודורשה - ובלבד שלא יפליג עצמו לעניינות אחרים". מכאן עולה שאין זה רק הכשר שבדיעבד, אלא הירושלמי מנחה את האדם כיצד לנהוג לכתחילה, שמותר לו לדרוש באמצע הקריאה בעניינה של המגילה אך עליו להיזהר שלא לעבור מתוך הדרשה לדיבור בעניינים אחרים. וכך היא מסקנת הרא"ש: "כיון שאינו דורש אלא בענינו של מגילה, אין זה חשוב הפסק". הבית יוסף (תר"צ, יג) מביא את דברי הרא"ש, וכך הוא פוסק בשו"ע (שם): "וכן אם היה דורשה, שקורא פסוק במגילה שלימה ודורשו, אם כיון לבו לצאת ידי חובה, יצא; ולא יפסיק בה בענינים אחרים כשדורשה, שאסור להפסיק בה בענינים אחרים". דהיינו שהדרשה עצמה מותרת לכתחילה, אך אין לדבר בעניינים אחרים בזמן הדרשה הזו, כיוון שאסור לדבר באמצע הקריאה בעניינים אחרים. וכך כותב בשער הציון שם, מג: "ומשמע שם דבענינו של יום לא חשיב הפסק כלל, ואפילו לכתחלה שרי". אם במהלך ההסברים הללו קורה שאנשים מדברים גם דיבורים אחרים, אין זה פוסל את הקריאה, כפי שהזכרנו לעיל, וכפי שנפסק בשולחן ערוך (הגהת הרמ"א תר"צ, ה).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il