שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

תביעה על חוב עם ריבית

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"א אדר ב' תשס"ה
שאלה
לעתים פונים אליי בבקשה לסייע בגביית חובות. עורכי דין נוהגים לשלוח מכתב סטנדרטי. שמופיע בסופו נוסח בסגנון זה: באם לא תשלם במשרדי סך של __________ שקלים בתוספת הפרשי ריבית והצמדה של __________ ש"ח וזאת בתוך שבעה ימים מיום קבלת מכתבי זה, יאלץ מרשי לנקוט נגדך באמצעים החוקיים לגביית החוב. האם עניין הריבית, שמוזכר במכתב הוא על פי ההלכה?
תשובה
ריבית זו אסורה בגבייה, וגם היתר-עיסקא לא יועיל, מפני שאין כאן עסקה. לכן תשמיט משפט זה, ותכתוב במקום זאת שמרשך יתבע את כל הנזקים היוצאים מאי החזרת החוב. אם זה לא אפשרי, תגיד בפני שני עדים שאתה כותב משפט זה מפני שהנך מוכרח לכתוב כך, אבל אינך מתכוון לגבות ריבית זו, ובאמת אל תגבה אותה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il