שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ניקיון בדיקת וביעור חמץ

חובת בדיקת חמץ על פירורים פחות מכזית

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ב ניסן תשע"ט
שאלה
שלום וברכה לכת"ר. לצערנו לא נספיק לנקות את הבית עד הבדיקה מכל החמץ והפירורים שמפוזרים בכל פינה בבית, ואנו מקווים שכל עמלנו לא היה לריק. השאלה האם בבדיקת חמץ צריך לחפש אחרי כל פירור.
תשובה
שלום וברכה לכבודו. ההשתדלות שעשיתם עד כה לכבוד פסח הקרב ובא עלינו לטובה, ברוכה ורצויה, ואין צורך להכנס ללחץ. צריך לדעת שיש פוסקים רבים שכותבים שאין חובת בדיקה על פירורי חמץ פחות מכזית, והמיקל כמותם ודאי שיש לו ע"מ לסמוך כיון שדין בדיקה מדרבנן. ואם מדובר בפירורים המפוזרים בכל הבית אך מאוסים - אין כלל חובת בדיקה. ולכן השתדלו על כל פנים להמנע מפירורי חמץ באיזור המטבח ששם יש חשש שהפירורים התערבו עם האוכל שאתם אוכלים בפסח, כיון שבאכילה יש איסור אפילו בפירור בלבד. מקורות והרחבה: לגבי בדיקה אחר פירורים, זו לכאורה הנפקא מינה בין רש"י לתוס' בריש פסחים בטעם תקנת הבדיקה (עיין ט"ז תמ"ב ועוד פוסקים שם) שלתוס' שהחשש שמא יאכל צריך לבדוק אחר פירורים. ולרש"י שהחיוב משום בל יראה ובל ימצא, בפחות מכזית לא עוברים, ואין צורך לבער. דעת הט"ז (שם) שלמרן השו"ע (ע"פ דבריו בסימן תמ"ב, ז' לגבי בצק שבסידקי עריבה פיות מכזית) אין חובת בדיקה בפחות מכזית, לכן הקשה מדוע לא חשש המחבר לדכת התוס', ויישב שמדובר בחמץ מאוס שגם התוס' מודה בזה. למעשה המ"ב (תמ"ב ל"ג) הביא מחלוקת, ובשעה"צ כתב שנהגו להחמיר, אולם בפירורים מאוסים פחות מכזית כתב המ"ב שאין עליהם חובת בדיקה. ונציין את שיטת החזון איש הידועה (או"ח קט"ז, י"ג), שגם בפירורים יש חשש שיאכל ויש חובת בדיקה, וכ"כ החיי"א (קי"ט, ו'). אולם בשו"ת אורל"צ (א', ל"ב) כתב שזה חידוש שלא מצינו לרבותינו שנהגו כן (הוא דן שם לגבי ניקוי ספרים). וכן כתבו להקל רוב הפוסקים (הגרע"י יוסף, הליכו"ש, הגרי"ש אלישיב בשבות יצחק, הלכות חג בחג). וניתן להוסיף לענ"ד שהמ"ב לא דיבר כלל על הבדיקה. בכל מקרה כיון שדין בדיקה מדרבנן המיקל, ודאי יש לו על מי לסמוך וכן מנהג העולם. אולם במקום שיכול לבוא במגע עם אוכל יש לנקות היטב. אצרף חיזוק שראיתי בספר קב הישר (פרק צ') שכתב שכל טורח חשוב לכבוד הפסח: "ויש קבלה בידי, כל טורח שאדם מטריח עצמו לכבוד יו"ט של פסח והוא עייף ויגע... בעסק זה הורג כל המזיקים הנקראים נגעי בני אדם". בברכת פסח כשר ושמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il