שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

כתיבת מייל בחול המועד שלא לצורך המועד

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ז ניסן תשע"ט
שאלה
מועדים לשמחה כבוד הרב. האם מותר לכתוב אימייל (mail) לחבר בעניין שאינו קשור לחג?
תשובה
חגים וזמנים לששון ! אם מדובר במייל שיש בו דברי חבירות וריעות - הדבר מותר. אולם אם מדובר בעניינים שאין להם קשר כלל לחג ואין במכתב עניין של שאילה בשלום החבר וכדומה - ראוי להתקשר לחבר ולדבר על כך דרך הטלפון, אלא אם כן מדובר בדבר האבד, צורך מצוה, צורך הרבים או שהדבר מטריד אותך משמחת המועד (ראה מקורות). מקורות: שו"ע (תקמ"ה) ונוש"כ. והתיר (שם ה') השו"ע ע"פ הירושלמי: "אגרות שאלת שלום שאדם שולח לחברו ואפילו על דבר פרקמטיה שאינה אבודה", ומבואר בפמ"ג (הוב"ד במ"ב סק"ל) שכיון שאין אדם נזהר בכתיבה זו, הוי מעשה הדיוט, ומה ששואל בשלום חברו נחשב קצת צורך המועד. ובשעה"צ הביא לדברי הפמ"ג סמך מהריטב"א שהותר מפני שמחת הרגל או צורך המועד. בבה"ל (ואפילו) תמה על היתר השו"ע בפרקמטיה, ואכן סייג המ"ב (סקל"א) את ההיתר, שהדבר מותר בתנאי שיש לזה צורך קצת למועד ושלא יכוון את כתיבתו דוקא למועד. וראה בספר שולחן גבוה (סקי"ט) שהתיר אפילו שאין בדבר צורך המועד כלל. אולם למעשה דברי הפמ"ג מסתברים, וכן הלכה, והסכים לדבריו בילקו"י (מועדים ל"ט הערה פ"ז). ולכן במכתב שאין בו צורך המועד כלל יש להחמיר. אולם כאשר יש במכתב גם גם אגרת שלום, יש להקל, במיוחד כשהדבר נכתב במחשב או דרך מכשיר כזה או אחר, כיון שיש פוסקים שמתירים כתיבה במחשב אפילו שלא לצורך המועד (חוה"מ כהלכתו פ"ו, צ"ח, אולם ראה מאמר מרדכי י"ט, נ"ד). בערוה"ש (שם י"ב) התיר אפילו שהמכתב יגיע לאחר המועד. יש לציין שעולה מדברי הריטב"א (שם) שמותר לשלוח מכתב אפילו שאין בו צורך המועד במקרה שאם לא ישלח הוא יהיה בדאגה ויפגע על ידי זה שמחת הרגל. בברכת חג שמח, ראו תשובה בעניין עובד דואר שנצרך לכתוב בחול המועד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il