ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד יום ירושלים
שאל את הרב כל השאלות

ברכת שהחיינו על ספירת העומר

הרב בנימין במברגרכ ניסן תשע"ט
70
שאלה
מדוע אין מברכים ברכת שהחיינו על ספירת העומר?
תשובה
הר"ן (מסכת סוכה דף כב, ב ד"ה וכתבו בתוספות) אמור שהטעם הוא שלא אומרים שהחיינו על מצוה שאינה תלויה בזמן קבוע ומאחר ויש דעה שסופרים ספירת העומר רק בלילה ולא ביום. ומסביר דבריו הרדב"ז (שו"ת הרדב"ז, חלק ד, רנו) שאם היה מותר לספור גם ביום הרי שזו מצוה אחת ארוכה, אולם מאחר ואין סופרים ביום יוצא שזו מצווה ללא רציפות זמן למרות שהיא מצוה אחת כל חמישים היום. הרדב"ז עצמו מסביר, שספירת העומר זו מצווה שהיא הכנה לחג השבועות ולא תיקנו שהחיינו על ההכנה אלא על עיקר המצוה. לכן ברכת שהחיינו על שבועות עולה גם לספירת העומר. כמו שלא מברכים על בניית הסוכה אבל ברכת שהחיינו על חג הסוכות עולה גם על הסוכה עצמה. הסבר נוסף הוא מביא, שהמצווה נשלמת רק בסוף בספירה ואין מברכים שהחיינו בסוף המצוה. הרשב"א (חלק א, קכו) כותב שאין ראוי לברך שהחיינו על דבר שהוא עוגמת נפש כי הוא לזכר חורבן המקדש. הלבוש (סימן תפט) מסביר, שמברכים שהחיינו רק על שמחה ובספירה עצמה אין ספירה כי היא רק מבטאת את שאנו מחכים לחג השבועות. ובספר מטה משה (תרע) הביא כמה טעמים לדבר [חלקם הובאו למעלה]. בנימין בן אברהם הרופא אמר משום מספירת העומר תלוי בפסח. כלומר, הוא לא זמן עצמאי. מהר"ם מ"ץ כתב, שמא ישכח יום אחד ותהיה ברכה לבטלה. בעל העקדה, שיציאת מצרים הייתה בשביל לקבל את התורה אולם היה צריך להמתין 50 יום בגלל שפל מדרגתם. אם כן, בתקופת ימי הספירה עם ישראל היה מרוחק מהקב"ה ומהתורה עד שיטהר ואיך יברכו שהחיינו על ימי הריחוק? מועדים לשמחה.
עוד בנושא כל השאלות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il