שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חול המועד

עובד דואר שנצרך לעבוד בחול המועד

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ ניסן תשע"ט
שאלה
שלום הרב. אני עובד דואר וביקשו ממני לעשות רישום קצר על החבילות של הדואר רשום שהגיע בחול המועד, האם מותר לעשות את הרישום בתוך המועד.
תשובה
מועדים לשמחה ! כיון שמדובר בצרכי רבים וכן יש מכתבים שיש בהם אגרות שלום ודברים שהם צורך ושמחת המועד ואולי גם דבר האבד, ניתן להקל לעשות את הרישום. במידה והדואר יחולק רק לאחר המועד, יש לעשות את הרישום לאחר החג (אם הדבר מתאפשר). מקורות: שו"ע ורמ"א (תקמ"ה), מ"ב (שם). ובנידון השאלה דן להיתר בספר חול המועד כהלכתו (פ"ט, סעיף י'), ונלמד מהיתר כתיבת אגרות שלום. וראה ביאו"ה בריש הסימן (שם) שמבואר בסוף דבריו ע"פ הרמב"ן שאף שמלאכה האסורב בחול המועד אסורה מהתורה, מכל מקום זה דוקא שהדבר אינו לצורך המועד ואינו דבר האבד אחרת הוי דרבנן, כמו כן יש להוסיף שבכתב הדיוט שלנו שנעשה לצורך רישום בלי דקדוק ומחשבה יתירה, בצירוף הדברים שנכתבו לעיל ודאי שיש מקום להקל. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il