שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • סדר וניקיון

מקלחת בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

ב אייר תשע"ט
שאלה
שלום רב, ראיתי התייחסות לשאלה על מקלחת בשבת שמותר לאשכנזים להתקלח במים שחוממו בדוד שמש וכל איבר בנפרד. יש לי על כך מספר שאלות: 1. מה הכוונה לרחוץ כל איבר בנפרד? להדליק ולכבות את המים לאחר כל איבר? יש לנו טוש שעומד במקום יחסית נמוך במקלחת. 2. האם ההיתר לרחיצה הוא רק לגוף או גם לשיער? כמובן בהקפדה לא לסחוט. 3. האם יש הבדל בין מבוגר לילד? 4. האם ניתן לסרק שיער של ילדה לאחר מקלחת עם מברשת שמיוחדת לשבת? תודה רבה!
תשובה
שלום וברכה. חכמים גזרו שלא לרחוץ את הגוף במים חמים בשבת, גם במים שהתחממו בערב שבת בהיתר, אולם התירו חכמים לרחוץ את מיעוט הגוף רק באופן שרוחץ כל אבר בנפרד, אבל את רוב הגוף יהיה אסור לרחוץ אפילו אבר אבר.(שו"ע שכו' א'). לגבי דוד שמש : אלו מים שמתחממים בשבת עצמה ולא בערב שבת, אולם מפני שהם מתחממים על ידי החמה, דנו אותם כמים שהתחממו בהיתר מערב שבת ולכן יהיה דינם שאסור לרחוץ רוב גופו אלא מיעוט גופו ורק בצורה של אבר אבר. (כך פסק הרב עובדיה חזו"ע ח"ו עמ' פז', וכ"פ הרב אוירבעך שש"כ יד' ג' ובהערה יז'. דלא כאור לציון פל"ה א'-ג' שאסר מים שהתחממו בדוד שמש בשבת). צורת הרחיצה אבר אבר , שכל אבר יהיה בפני עצמו ולא שירחץ בבת אחת את כל גופו. אין צורך לרחוץ ולנגב אבר אחד ואז לרחוץ את השני, אלא רעיון טוב הוא להפסיק בין אבר לאבר ע"י פתיחה וסגירה של הברז. מכיוון שהדבר הוא בא מגזרת חכמים הקילו בו למי שמצטער הרבה אם אינו ירחץ עצמו, או לחולה וקטן , להם התירו לרחוץ את כל גופם במים שהתחממו בערב שבת בהיתר (או מים שהתחממו בשבת ע"י דוד שמש שדינם שווה כדלעיל), (כך פסק באוה"ל ריש סימן שכו' ע"פ רע"א בסימן שז'). לכן מבוגר יהיה אסור לרחוץ בשבת ואילו ילדים קטנים או מבוגרים חולים או מצטערים הרבה יהיה מותרים ברחיצה.(שש"כ יד' א') למי שהתירו לרחוץ יהיה מותר לרחוץ גם את השער ובלבד שלא יסחוט את השער אלא ינגב בעדינות רבה.(שם וסעיף כב') בסירוק שער בשבת ישנו חשש של תלישת שערות דבר האסור מן התורה, (שו"ע שג' כז' ועיין דבריו החמורים של המ"ב סק' פו'), אולם אם יש לאדם מברשת עם שערות רכות שאין חשש שיתלשו שערות או מברשת שיש בין השיניים רווח גדול יהיה מותר להסתרק וראוי שהמברשת תהיה מיוחדת לשבת בלבד.(מ"ב שם פז', שש"כ יד' נ'). בברכה רבה הרב אוריאל מועטי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il