שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שנת האבל על הורים

מרגיש נבוך לומר קדיש ונסיעה לחו"ל למרגוע

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ז אייר תשע"ט
שאלה
שלום יש לי שאלה, לי קשה מאוד להגיע לבית הכנסת ולומר קדיש על אבי (כי אני ביישן ומתבייש וזה עושה אותי נבוך) האם יש דרך אחרת לעשות את הכל? והאם יש דרך שאני יכול לנוח ולהירגע לדוגמה לטוס לחול לצורך רוגע? ( כי אבי נפטר בעת הטיול בהונגריה כאשר טסנו )
תשובה
לשואל היקר, משתתפים אנו בצערכם ומן השמיים תנוחמו ! חכמינו ז"ל הפליגו מאד בשבח אמירת קדיש של בן על אביו, ומסופר על רבי עקיבא שעשה השתדלות גדולה ללמד יתום שאביו נפטר והיה לו נחת רוח גדולה בשמיים כאשר בנו אמר לכבודו קדיש. לכן ודאי שהטוב ביותר לעשות מאמץ גדול ולנסות להתגבר על הבושה, כדי לזכות את אביך ז"ל באמירת קדיש. אולי מעבר לבית כנסת אחר שלא מכירים אותך יעזור לך, או פניה לאדם מקצועי שמבין בתחום זה. בטוחני שהתבוננות קצרה במסירות שאביך הקדיש עבורך כל חייו, תתן לך את הכוחות לומר את הקדיש בלי בושה, ולשמוח בכך שניתן לכבד את אביך היקר ז"ל גם במותו. במידה שהדבר לא אפשרי עבורך, ניתן לומר את הקדיש בשקט יחד עם אנשים אחרים בבית הכנסת שאומרים קדיש. אציין שאתה יכול לנסות להתאמן בביתך על אמירת הקדיש כדי שתוכל לאומרו כראוי, וכך תקבל יותר ביטחון לומר את הקדיש בציבור בלי להלחץ יתר על המידה. במקרה שגם דבר זה לא אפשרי כלל, יש אפשרות לשכור אדם שיאמר תמורת תשלום קדיש על האב. לגבי הנסיעה לחו"ל, אם הדבר יכול לעזור לך למנוחת הגוף והנפש באמת יש שכתבו להתיר (תשובות והנהגות ה' שצ"ג), ובמיוחד אם מצטרף לטיול זה דבר מצוה (שבט הלוי ה' קע"ג, יחוה דעת ה' נ"ז). אולם יש להתייעץ על כך עם ת"ח המכיר אותך אישית, שיוכל לענות לך בעניין זה ובשאר העניינים, בצורה הטובה ביותר. מקורות והרחבה: הסיפור אודות מעלת הקדיש, מובא בכמה נוסחאות (מופיע בזוהר חדש, מובא בב"י, באו"ז, בתנא דבי אליהו זוטא י"ז, במנורת המאור, בכלה רבתי פ"ב ועוד), שנגלה לרבי עקיבא אב שיסרו אותו בשמיים ורק כאשר ר"ע לימד את בנו שיאמר קדיש, הציל את אביו והעלה אותו למקום עליון. עוד במעלת הקדיש מובא בטור או"ח (נ"ו), ולגבי אמירתו עלי ידי הבן דוקא, ראה ברמ"א (יו"ד שע"ו ד'). לגבי אימון בבית באמירת קדיש, ראה בספר מעולם ועד עולם (128) בשם האגרו"מ (או"ח ח"ב נ"ו) שגם גדול הצריך להתלמד מותר לומר ברכות בשם ומלכות כדי שלא יטעה, ומסתבר שהוא הדין לגבי אמירת קדיש. וניתן להוסיף שזהו כל שכן, כיון שיש פוסקים שכתבו (אשל אברהם או"ח קל"ב, ב') שאין בעיה לרבות בקדישים כיון שאין בקדיש שם שמיים (אולם מהמ"ב נ"ה, א' לא משמע כך, כיון שכתב שטוב למעט בקדישים). לגבי אמירת קדיש ע"י אדם אחר, כן מובא בב"י (סוף סימן ת"ג), ובגשר החיים (ל', ח', ז'), ובילקו"י (ל', י", כ"ב). ובספר הקדיש (עמ' קס"ו) כתב שאותו אדם שאומר בשר, יאמר בתחילת כל יום שכל הקדישים שהוא יאמר באותו יום, יהיו לעילוי נשמת פלוני בן פלוני. ובצרור החיים (אות רע"ז) כתב שאדם שלא יכול לומר קדיש, אם יש עוד אחים במשפחה, מספיק שהם יאמרו, ואם הוא בן יחיד או שהוא היחיד שאומר קדיש, יבקש מאדם אחר לומר קדיש, וישלם לו על כך כסף כדי שיהיה שליחו. נתינת הכסף מחייבת ורצינית יותר, וחשוב להשקיע כסף בדברי קדושה חשובים כגון אמירת קדיש על אב. בשורות טובות ישועות ונחמות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il