שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משיח

הרבי מלובביץ’ עדיין יכול להיות המשיח?

undefined

הרב אליקים לבנון

כ"ח אייר תשע"ט
שאלה
כתוב בגמרא בסהנדרין שמשיח יכול להיות מהמתים, ככה חבדניק אמר לי, והוא אמר שבגלל זה הרבי יכול להיות משיח גם אם הוא מת. זה נכון?
תשובה
שלום. 1. בסנהדרין צח, ב, שהמשיח יהיה, "אי מן חייא, אי מן מתייא". רש"י מפרש שני פירושים: א. אם הוא מהחיים, שעדיין חי, יהיה כרב נחמן או כרבי. ואם מהמתים, שכבר נפטר, (ולא יבוא עוד, לשיטת ר׳ הלל שאין משיח לישראל) א"כ הוא היה דניאל. ב. זו דוגמא, המשיח יהיה דומה לרב נחמן או לרבי, ואולי דומה לדניאל. לפי 2 הפירושים, אין מדובר על תחיית המתים. 2. בהלכות מלכים פרק יא׳, בהלכה ג׳, כותב הרמב"ם (לפי דפוס פרנקל), "אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, ומחדש דברים בעולם, או מחיה מתים, וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אןמרים" וכו׳. וכן שם פרק יב, א, שבימות המשיח לא ייבטל דבר ממנהגו של עולם, "אלא עולם כמנהגו נוהג". יתירה מזו: בפרק יא, ג, ממשיך הרמב"ם וכותב, שר׳ עקיבא דימה שבר כוכבא הוא מלך המשיח, "עד שנהרג בעוונות. כיוון שנהרג נודע שאינו משיח". א"כ, פטירתו של אדם מוכיחה שאינו מלך המשיח. אנו מאמינים באמונה שלימה, שבעז"ה, יבוא וייגלה עלינו בקרוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il